Wizualizacja danych

Wprowadzenie

Wizualizacja danych to jest kwestia tego w jaki sposób nasz umysł jest w stanie szybko i wygodnie interpretować dane liczbowe i na tej podstawie podejmować decyzje. Z jednej strony są osoby, które po wielu latach pracy z liczbami wykształciły w sobie umiejętność ich interpretowania odczytując „surowe” wartości. O ile zestawienie takich wartości jest proste, zawiera kilka, kilkanaście liczb w formie dwuwymiarowej tabeli – jeszcze jest to naturalne. Sprawa jednak się komplikuje, gdy tych wartości będzie więcej, zestawionych jednocześnie w większej liczbie wymiarów, np. w formie tabeli przestawnej, wypełniającej cały ekran. W takiej sytuacji nasz umysł jest w stanie wychwycić liczby różniące się od pozostałych przynajmniej o rząd wielkości. Ciężko jednak będzie wychwycić odchylenia, anomalie, trendy, zależności. W obecnych czasach, aby być skutecznym i konkurencyjnym na rynku, musimy szybko reagować, dostosowywać się do warunków biznesowych, a nawet z wyprzedzeniem przewidywać zachowanie rynku. Na szczęście w tym miejscu z pomocą przychodzi Business Intelligence dostarczając narzędzia do analizowania i wizualizacji danych zarówno w formie raportów, tabel przestawnych jak i w formie graficznej. To jednak graficzna forma prezentacji dla większości osób jest naturalna, a z pewnością wygodniejsza i bardziej skuteczna w kontekście analizowania danych. Dzięki wielowymiarowym, interaktywnym analizom jesteśmy w stanie bardzo szybko wyciągnąć właściwe wnioski z ogromnej ilości danych, a w konsekwencji podejmować właściwe decyzje w oparciu o fakty, a nie tylko w oparciu o intuicję.