Analizy rentowności

Wprowadzenie

Analizy rentowności pozwalają odpowiedzieć na wiele pytań. Jak wyeliminowanie klienta lub produktu wpłynie na rentowność firmy? Ile to będzie kosztować, jeśli zwiększymy produkcję o x%? Są to ważne pytania na które powinniśmy znać odpowiedź, ale większość organizacji posiada zbyt wiele danych, w różnych formatach, do przeprowadzania dokładnej analizy rentowności.

Oprogramowanie do analizy rentowności firmy Prophix umożliwia firmom tworzenie planów operacyjnych poprzez ocenę kluczowych czynników rentowności, takich jak marże zysku, zysk brutto, zysk operacyjny, zysk przed opodatkowaniem, zysk netto.Pozwala na zarządzanie kalkulacjami i podziałami, przy użyciu wcześniejszych wyników jako podstawy do zadawania pytań. Ważne jest także  precyzyjne raportowanie i dzielenie się z innymi oceną rentowności. Ostatecznie głównym celem wszystkich firm jest maksymalizacja rentowności.

Oprogramowanie Prophix Corporate Performance Management znajduje i pokazuje kluczowe informacje natychmiast, wyjaśniając zarówno obecną, jak i przeszłą rentowność, co pozwala na dokładne przedstawianie i analizowanie rentowności w nadchodzącym okresie.

ZWIĘKSZENIE ZYSKOWNOŚCI SPRZEDAŻY I POPRAWA DECYZJI OPERACYJNYCH

Dzięki większej wiedzy na temat działalności i wyników firmy, z możliwością odpowiedzi na takie pytania, jak …

  • Jak skutecznie zredukować koszty i zoptymalizować wydajność?
  • Jakie produkty, usługi, kanały lub klienci powinniśmy utrzymywać, dostosowywać lub zaprzestać ich obsługi?
  • Jak bezpośrednie i pośrednie koszty przypisane są do produktów, klientów, usług i kanałów dystrybucji? Co powinniśmy sprawdzić i ewentualnie zmienić?
  • Czy jesteśmy w stanie zwiększyć produkcję określonej pozycji (lub sprzedaży usługi)? Jeśli tak, to ile kosztuje?
  • Jaki jest wpływ niewykorzystanych mocy na całkowity koszt produktu lub usługi? Jeśli zmniejszymy niewykorzystane moce o 5%, jaka będzie nasza rentowność?
  • Dlaczego widzimy straty dla konkretnego klienta? Czy odnosi się to do produktów, które klient kupuje, wynegocjowanych warunków lub unikalnych wymogów obsługi klienta?

Analizy rentowności dają odpowiedź na te i wiele innych pytań. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować i wprowadzić zmiany w działalności prowadzące do poprawy efektywności i rentowności.