Zarządzanie strategiczne CPM

Wprowadzenie

Zarządzanie strategiczne opiera się na koncepcji CPM (Corporate Performance Management), która jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego przedsiębiorstwa w zakresie skutecznej realizacji strategii, celów, podnoszenia efektywności działania organizacji oraz większej transparentności. CPM, to zatem nic innego jak przełożenie planów na działania. 

CPM umożliwia kierownictwu oraz pracownikom na różnych szczeblach dokładną realizację strategii zarówno całej organizacji jak i jej elementów cząstkowych.  Usprawnia ona również procesy raportowania i informowania wszystkich decydentów o bieżącym stanie firmy, poziomie istotnych czynników i aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Zarządzanie Wydajnością Przedsiębiorstw (CPM) to pojęcie złożone z trzech głównych elementów:
  • Zrównoważonych Kart Wyników (BSC)

  • Business Intelligence (BI)

  • Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa

Karty Wyników, to po prostu metoda kontroli stanu firmy. Koncepcja Zrównoważonych Kart Wyników gwarantuje, że przy przeglądaniu całościowych wyników firmy uwzględnia się wskaźniki inne, niż tradycyjne wskaźniki finansowe. Bez wątpienia najważniejszym elementem KW jest określenie, które Kluczowe Wskaźniki Wydajności (KPI – Key Performance Indicators) będą badane dla danej firmy. Niezwykle istotne jest także, by owe KPI były mierzalne i właściwie wybrane dla wszystkich poziomów danej organizacji.

BI to umiejętność wykorzystywania danych z szerokiego wachlarza systemów przechowujących te dane. BI pozwala organizacjom zorientować się, w którą stronę zmierza firma, co źle działa i, co najważniejsze, dlaczego źle działa. BI oferuje większą jasność i ulepszoną interpretację dawnych wyników, z których zarząd morze skorzystać, aby podejmować świadome decyzje, konieczne działania naprawcze i rozwijać najważniejsze wskaźniki przyszłych działań.

Planowanie to proces polegający na rozpisaniu ogólnego planu strategicznego przedsiębiorstwa na poszczególne decyzje, działania i inicjatywy, niezbędne w jego realizacji. Łącząc w sobie tworzenie uogólnionych modeli, hierarchiczną obróbkę danych, prognozowanie sprzedaży, tworzenie budżetów i systemy wskaźników. Planowanie pozwala uzyskać realny obraz działania przedsiębiorstwa w przyszłości. Informacje te można łatwo udostępnić członkom zarządu, a także menedżerom i analitykom we wszystkich działach przedsiębiorstwa, od sprzedaży przez produkcję, badania rozwojowe, aż po administrację.

Corporate Performance Management pomaga firmom rozwiązać problemy, w przypadku kiedy:
  • narzędzia do planowania w firmie nie są ze sobą powiązane, przez co trudno zarówno o zarządzaniu jak i utrzymaniu porządku. Konsolidacja budżetów jest trudna i poświęca pracownikom wiele czasu.
  • firma szuka wspólnego języka który przełoży strategię firmy na wskaźniki umożliwiające ciągłe monitorowanie strategii w całej organizacji
  • firma potrzebuje kompletnej i przejrzystej informacji o tym gdzie na rynku obecnie się znajduje, jakie są zależności i trendy, jak skorygować strategię aby osiągnąć zamierzone cele

 

Solemis Group posiada ogromne doświadczenie w doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań CPM. Potrafimy zaproponować takie ustawienie procesów w firmie, ażeby doprowadzić do bardziej precyzyjnego planowania oraz identyfikowania się menedżerów z ustalonymi celami. Dzięki temu realizacja zamierzeń staje się łatwiejsza i pewniejsza.

Dzięki bardzo dobrej znajomości tej materii oraz systemów IT jesteśmy w stanie dobrać rozwiązania najlepiej spełniające oczekiwania Klienta.