Poznaj 5 powodów, dla których warto zainwestować w nowoczesny system ERP klasy premium

System do raportowania i analizy danych dla efektywnego zarządzania firmą

Autor

Dariusz Bieniek

Spis treści

Jak efektywnie wykorzystywać system do raportowania w firmie? 

W dzisiejszych czasach, gdzie dane stanowią nową walutę biznesu, kluczowe jest posiadanie zaawansowanego systemu do raportowania i analizy danych. System taki umożliwia przedsiębiorstwom przekształcanie surowych danych w wartościowe informacje, co z kolei prowadzi do lepszego podejmowania decyzji i optymalizacji procesów biznesowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak system do raportowania i analizy danych może wspierać efektywne zarządzanie firmą. 

Co to jest system do raportowania i analizy danych?  

System do raportowania i analizy danych stanowi zintegrowaną platformę IT, która agreguje informacje pochodzące z wielorakich źródeł danych, poddaje je procesom przetwarzania i prezentuje wyniki w formie dostosowanych raportów. Platformy te rutynowo korzystają z zaawansowanych metod analizy danych, w tym algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, aby identyfikować istotne tendencje rynkowe, prognozować przyszłe scenariusze oraz lokalizować obszary działalności wymagające optymalizacji. 

Korzyści płynące z wprowadzenia systemu do raportowania w przedsiębiorstwie 

Wdrożenie  systemu do analizowania i raportowania danych w przedsiębiorstwie umożliwia zoptymalizowane zarządzanie informacjami, co skutkuje szeregiem korzyści operacyjnych i strategicznych: 

 1. Zrozumienie Dynamiki Rynkowej: Profesjonalna analiza danych umożliwia wykrywanie  istotnych trendów rynkowych oraz adaptację do ewoluujących preferencji i potrzeb konsumentów. Takie podejście pozwala przedsiębiorstwu na efektywne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. 
 2. Optymalizacja Procesów Operacyjnych: System do analizowania danych przyczynia się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych. Analizy przepływu danych pomagają w identyfikacji obszarów nadających się do usprawnień, co przekłada się na zwiększenie ogólnej wydajności operacyjnej organizacji. 
 3. Zarządzanie Ryzykiem i Zgodnością Regulacyjną: Zaawansowane systemy raportowania są kluczowym narzędziem w monitorowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami oraz w efektywnym zarządzaniu ryzykiem. Systematyczne analizy i raporty umożliwiają szybką identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz zapobieganie naruszeniom prawnym.

Wprowadzenie zaawansowanego systemu do analizowania danych jest więc strategicznym posunięciem, które nie tylko podnosi efektywność operacyjną, ale także wzmacnia zdolność adaptacyjną firmy w dynamicznym środowisku biznesowym. 

Kluczowe funkcje systemu raportowania i analizy danych 

 •  Integracja danych – Zbieranie i łączenie informacji z różnych źródeł i systemów w jedno centralne miejsce. 
 • Dashboard  i wizualizacje – Tworzenie interaktywnych paneli kontrolnych, które pokazują kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). 
 • Prognozowanie – Umożliwianie użytkownikom przewidywanie przyszłych trendów na podstawie obecnych danych. 
 • Alerty i powiadomienia – Automatyczne informowanie o ważnych zdarzeniach lub wzorcach w danych. 

 

Narzędzia BI – przypadki użycia systemów Business Intelligence 

Systemy Business Intelligence (BI) to kluczowy obszar w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami. Umożliwiają one zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie informacji, co jest niezbędne dla skutecznego podejmowania decyzji. Oto przykłady zastosowań systemów BI w różnych obszarach działalności firm: 

Optymalizacja działań sprzedażowych i marketingowych:  

Systemy BI umożliwiają monitorowanie efektów działań promocyjnych, analizę zachowań konsumentów i dostosowywanie ofert do ich potrzeb. Przykład: Firma Stitch Fix wykorzystuje systemy BI do personalizowania selekcji odzieży zgodnie z preferencjami klientów.  

Zarządzanie zasobami ludzkimi:  

Systemy BI wspierają zarządzanie pracownikami poprzez analizowanie danych dotyczących, na przykład, fluktuacji, wynagrodzeń czy produktywności. Przykład: Google posiada zespół „People Analytics”, który za pomocą systemów BI usprawnia procesy HR.  

Ulepszanie procesów produkcyjnych:  

Dzięki systemom BI możliwe jest monitorowanie efektywności urządzeń, analizowanie danych operacyjnych i poprawa procesów produkcyjnych. Przykład: Veritonic stosuje systemy BI do optymalizacji treści audio, takich jak reklamy czy dźwięki w aplikacjach.  

Zarządzanie finansami:  

Systemy BI przyczyniają się do lepszego rozumienia danych finansowych, prognozowania wyników i planowania budżetu. Przykład: LendingClub wykorzystuje systemy BI do oceny ryzyka kredytowego.  

Monitorowanie wyników biznesowych:  

Systemy BI pozwalają na obserwację kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i analizę osiąganych wyników. Przykład: Target stosuje systemy BI do oceny efektywności działań sprzedażowych i marketingowych.  

Podsumowując, systemy Business Intelligence są niezbędnym narzędziem wspierającym działalność przedsiębiorstw i organizacji, a ich znaczenie będzie nadal wzrastać. 

Jak wybrać odpowiedni system do raportowania dla swojej firmy? 

Implementacja systemu do raportowania i analizy danych może napotkać różne wyzwania, takie jak integracja z istniejącymi systemami, zarządzanie dużymi ilościami danych czy szkolenie personelu. Aby te wyzwania pokonać, firmy powinny: 

 • Dokładnie określić cele biznesowe przed wyborem systemu. 
 • Zainwestować w szkolenia dla pracowników, aby mogli efektywnie korzystać z systemu. 
 • Wybrać skalowalne rozwiązania, które mogą rosnąć wraz z firmą. 

 

Określ swoje potrzeby biznesowe w zakresie raportowania i wizualizacji danych 

 Każdy zespół ma specyficzne potrzeby, cele strategiczne oraz kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w zakresie analizy i wizualizacji danych. Zanim zainwestujesz w nowe narzędzie, upewnij się, że funkcjonalności jakie posiada są zgodne z potrzebami Twojej organizacji. Ważne, aby wspólnie z zespołem analiz, kierownictwem i użytkownikami biznesowymi, odpowiedzieć sobie na pytania:  

 • Które raporty i dashboardy są niezbędne?  
 • Czy potrzebujemy konkretnych raportów według działu, lokalizacji lub regionu?  
 • Jakimi wskaźnikami KPI jesteśmy najbardziej zainteresowani?  
 • Gdzie i kiedy musimy korzystać z narzędzi wizualizacji?  
 • Jakie rodzaje wizualizacji sprawdziły się u nas w przeszłości?  

 

Kompleksowa wizualizacja i analizy danych 

Wizualizacje danych to jeden z najskuteczniejszych sposobów uproszczenia przetwarzania złożonego strumienia informacji. Warto nadmienić, że każdy przygotowywany wykres ma unikalną funkcję i specyficznie zastosowanie. Przedstawienie podziału kilkudziesięciu punktów danych na wykresie kołowym lub segmentów klientów według wartości procentowych na wykresie liniowym nie będzie miało zastosowania. Dlatego tak ważne jest, aby tworzyć analizy w sposób najbardziej przystępny do ich odczytania i zrozumienia. Wykorzystaj tą możliwość, aby sprecyzować, typy wizualizacji lub raportów jakie chcesz utworzyć, np. wykresy kołowe czy słupkowe, które składają się na pulpity nawigacyjne analizy danych.  

 

OBEJRZYJ RÓWNIEŻ: Odkryj wartość wizualizacji danych i wykorzystaj najlepsze praktyki, które pomogą Ci udoskonalić techniki storytellingu danych.  

 

Zweryfikuj możliwość integracji oprogramowania z wieloma źródłami danych 

 Narzędzie do wizualizacji powinno zapewnić pełny wgląd w dane organizacji. Bez odpowiednich możliwości integracji Twoje zespoły stracą godziny na ręcznym pozyskiwaniu i importowaniu danych. Takie podejście jest nie tylko mało wydajne, ale może również znacznie opóźnić raportowanie, co w konsekwencji będzie miało wpływ na proces decyzyjny biznesu.  

Niezależnie od tego, jak bardzo złożona sieć źródeł występuje w Twojej organizacji, potrzebujesz rozwiązania, które ujednolici wszystkie dane bez konieczności ręcznego importowania lub wsparcia działu IT.  

Zainwestuj w rozwiązanie, które integruje się z resztą ekosystemu Twojej firmy  

Zweryfikuj czy system, został zaprojektowany z myślą o łatwej integracji wielu źródeł danych. W ten sposób unikniesz tworzenia niestandardowych konfiguracji podłączeń w procesie agregacji danych podczas wdrożenia.  

Uwzględnij użytkowników końcowych, którzy nie posiadają wiedzy technicznej  

Odpowiednie narzędzie do raportowania i wizualizacji danych może pomóc w burzeniu silosów między działami organizacji. W rzeczywistości to działanie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kultury firmy opartej na danych i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w rozwiązania BI.  

Niestety, narzędzia do analizy danych cieszą się niepochlebną opinią złożonych i trudnych w obsłudze,  dla użytkowników, którzy nie posiadają wiedzy technicznej czy programistycznej. Wymagania ekspertów do tworzenia raportów na podstawie danych, dla całej organizacji sprawiają, że użytkownicy biznesowi błędnie sądzą, iż bez takiej wiedzy nie będą potrafili wykorzystać potencjału narzędzia.  

Najkorzystniej dla organizacji jest, gdy wysoka jakość funkcjonalna łączy się z interfejsem przyjaznym dla użytkownika. Interaktywne pulpity nawigacyjne typu „przeciągnij i upuść”, szablony raportów i zestaw gotowych do użycia wykresów wizualizacji, które można dostosowywać i udostępniać w ciągu kilku godzin, a nie tygodni. Wszystkie te funkcjonalności pozwalają przyspieszyć procesy analiz co bezpośrednio przekłada się na podejmowanie decyzji biznesowych opartych na rzetelnych danych.  

Oprócz oferowania przyjaznych dla użytkownika zestawów narzędzi nowe rozwiązanie powinno umożliwić pracownikom dostęp do danych i korzystanie z nich w dowolnym czasie i miejscu. Dodatkową korzyścią będzie, jeśli nowe rozwiązanie obejmuje narzędzia samoobsługowe, takie jak pulpity nawigacyjne, które są wbudowane w systemy operacyjne organizacji. Dzięki temu Twoi pracownicy będą mogli korzystać z nich na co dzień.  

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Nasz partner TARGIT uznany za lidera w zakresie obsługi klienta i wiarygodności dostawców w badaniu rynku Dresner Wisdom of Crowds BI.  

 

Czy warto inwestować w rozbudowany system do raportowania dla swojej firmy? 

 Za każdym razem, gdy wdrażasz nowe narzędzie w swojej organizacji, dokonujesz strategicznej inwestycji w przyszłość. Rozwijanie Business Intelligence i podnoszenie jakości analiz to podróż a nie sprint; oznacza to, że każde nowe narzędzie, powinno długofalowo wspierać Twój biznes i jego pracowników. Nowe rozwiązanie powinno dostarczać wartość dodaną dla całej organizacji. Oceniając potencjalne rozwiązania, zastanów się, jak dobrze koreluje się z planami rozwoju Twojej firmy, aby mogło rosnąć wraz ze wzrostem biznesu. Zweryfikuj, jak każde nowe narzędzie będzie integrować się z istniejącymi systemami. Ostatecznie narzędzie do raportowania i analizowania danych powinno dopełniać istniejącą strategię dotyczącą danych, a nie zmuszać Cię do inwestowania w przebudowy infrastruktury wewnętrznej.  

System do raportowania i analizy danych jest niezbędnym narzędziem dla nowoczesnych przedsiębiorstw, które chcą efektywnie zarządzać swoimi zasobami i podejmować strategiczne decyzje oparte na solidnych danych. Przy odpowiednim wdrożeniu i wykorzystaniu, takie systemy mogą znacznie przyczynić się do wzrostu i innowacyjności firmy. 

Dariusz Bieniek - Wiceprezes Solemis

Dariusz Bieniek

Wiceprezes Zarządu
W Solemis Group odpowiada za prowadzenie działu realizacji wdrożeń, wsparcia technicznego oraz organizacji firmy. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyczna.  Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji...