Usługi ERP

po co są potrzebne usługi

Żaden system nie zastąpi człowieka, jego wiedzy, umiejętności i kreatywności

Misją Solemis jest współpraca z Klientami w celu osiągania sukcesów. Wszystkie nasze usługi służą realizacji tej misji. Wyzwania, które stoją obecnie przed firmami wymagają bardzo dużych umiejętności i wiedzy. Żeby te wyzwania zrealizować angażujemy się we współpracę już na etapie analizy potrzeb i problemów doradzając najlepsze rozwiązania. W trakcie projektu wdrożeniowego nadrzędnym celem jest taka realizacja projektu, żeby wykonać go w ustalonym terminie i budżecie. Wspieramy następnie Klienta na etapie pełnego uruchomienia rozwiązania oraz zapewniamy dalszą opiekę serwisową. Wszystkie te elementy naszego zaangażowania sprawiają, że dobrze rozumiemy specyficzne wymagania każdego Klienta. Zapewniamy spokój pracowników oraz bezpieczeństwo i rozwój wdrożonego rozwiązania.

Przygotuj się do KSEF

Poznaj wyzwania i wskazówki, jak przejść przez cały proces

ZALETY NASZYCH USŁUG

konsultingowych i wdrożeniowych

DOSTĘP DO WIEDZY

Wiedzę przekazujemy nie tylko podczas szkoleń ale również w trakcie analizy potrzeb oraz później świadcząc opiekę serwisową. Odbywa się to w postaci warsztatów, webinariów, konferencji oraz indywidualnych rozmów. 

PANOWANIE NAD PROJEKTEM

Kluczową osobą w zapewnieniu właściwej realizacji projektu jest jego kierownik. Posiadamy w naszym zespole osoby z najwyższymi kwalifikacjami i umiejętnościami w tym zakresie.

ELIMINACJA PROBLEMÓW

Dzięki bardzo bliskiej współpracy z producentami systemów IT jesteśmy w stanie szybko usuwać pojawiające się problemy. Reagujemy szybko i jesteśmy bardzo elastyczni co potwierdzają referencje Klientów.

ZADOWOLENIE KLIENTA

Dążymy do tego, żeby od każdego Klienta uzyskać referencje, a tym samym musimy spełnić jego potrzeby. Potwierdzeniem tego jest długa lista zadowolonych Klientów i ich rekomendacje. 

POZNAJ ŚWIADCZONE USŁUGI

w ramach systemów Microsoft Dynamics NAV oraz Business Central 365

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klienta. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klienta. Zweryfikowanie procesów w przedsiębiorstwie, a także zaproponowanie najlepszego rozwiązania wspierającego realizację procesów w przedsiębiorstwie.

WDROŻENIE SYSTEMU

W oparciu o zatwierdzoną analizę przedwdrożeniową a w szczególności koncepcję rozwiązania, następuje wdrożenie systemu ERP wraz z jego poszczególnymi modułami oraz dedykowanymi funkcjonalnościami.

AUDYTY

Sprawdzenie bieżącego stanu systemu ERP wraz z jego modyfikacjami oraz ustawieniami w celu potwierdzenia poprawności działania bądź zaproponowania alternatywnych ustawień oraz funkcjonalności.

SZKOLENIA

Szkolenia realizowane są w siedzibie u Klienta lub zdalnie. Zakres szkolenia może obejmować zakres funkcjonalności obecnie działającego systemu lub nowych standardowych funkcjonalności wchodzących w zakres licencji Klienta. Szkolenie może dotyczyć również zakresu dedykowanego dotyczącego nowego niestandardowego modułu lub modyfikowanych funkcjonalności. Program szkolenia może być realizowany w grupach dla poszczególnych działów lub stanowiskowo dla jednostkowych pracowników.

OPIEKA SERWISOWA

Stałe miesięczne wsparcie techniczne w zakres, którego wchodzą zdalne lub bezpośrednie konsultacje dotyczące funkcjonalności bieżącej wersji systemu ERP, aktualizacja wymaganych funkcjonalności związanych ze zmianami wprowadzanymi przez Ministerstwo Finansów, konfiguracja systemu, kontrola procesów oraz pilnowanie poprawności zaksięgowanych danych. Zgłoszenia obsługiwane przez przyjazny portal pomocy technicznej FreshDesk.

ANALIZA GAP

Inwentaryzacja obiektów bazy danych pod kątem weryfikacji niestandardowych funkcjonalności, które powstały na przestrzeni lat funkcjonowania obecnej wersji systemu ERP. Wynik inwentaryzacji jest konsultowany z Klientem, gdzie w pierwszej kolejności proponowane są standardowe funkcjonalności najnowszej wersji systemu ERP lub przeniesienie ich jako dodatkowe funkcjonalności podczas upgrade’u.

UPGRADE

Przeprowadzenie kompletnego procesu aktualizacji bieżącej wersji systemu do najnowszej. Upgrade realizowany jest w oparciu o wcześniej wykonaną Analizę GAP i może być wykonany w zależności od potrzeb Klienta wraz z danymi historycznymi lub przez bilans otwarcia.