KONSOLIDACJA FINANSOWA: DOPASUJ SWÓJ BIZNES

Przejrzysta i ujednolicona strategia

obejrzyj DEMO naszego rozwiązania

 

Łączenie firm lub zarządzanie oddziałami w wielu lokalizacjach może być logistycznym koszmarem. Przy wielu podmiotach prawnych, eliminacjach między firmowych, różnych wymogach dotyczących sprawozdawczości regulacyjnej, fuzjach i przejęciach, tłumaczeniach walut obcych, alokacji wydatków i innych, wydaje się niemożliwe uzyskanie pełnego obrazu całej firmy.

Konsolidacja finansowa i narzędzia zamykające Prophix eliminują ręczne procesy i automatyzują cykliczne procesy, dzięki czemu działasz tak wydajnie, jak to możliwe. Zmniejszysz ilość czasu traconego na zbieranie danych i zwiększysz czas poświęcony na analizę danych.

 

P R O P H I X   K O N S O L I D A C J A   F I N A N S O W A: U Z Y S K A J   P R A W D Z I W Y   O B R A Z   S W O I C H   F I N A N S Ó W

Zautomatyzuj swoje najbardziej czasochłonne procesy

To nie wszystko

jakie jeszcze korzyści otrzymasz ?

Szybsza i bardziej dokładna konsolidacja

Uprość i usprawnij złożone procesy konsolidacji finansowej między przedsiębiorstwami i wieloma walutami. Bez względu na to, czy konsolidujesz poprzez zwijanie finansów, czy stosowanie zapisów w dzienniku debetowym i kredytowym do korekt, Prophix zapewnia elastyczność umożliwiającą szybszą, dokładniejszą konsolidację z większą pewnością.

Pełna kontrola

Twoja firma powinna być zawsze przygotowana na audyt. W przeciwnym wypadku audyty mogą się komplikować i niepotrzebnie stresować. Prophix pomaga uprościć audyty, umożliwiając tworzenie szczegółowych i kontrolowanych skonsolidowanych raportów finansowych, gdy są one potrzebne, dla większej przejrzystości i zgodności.

Analizuj z większym wglądem

Korzystając z danych z wielu źródeł, będziesz tworzyć dokładniejsze prognozy z precyzyjnymi skonsolidowanymi danymi. Prophix umożliwia stosowanie różnych walut do analizy i ustawianie procentu własności dla pełnego zrozumienia twoich operacji.

Wybrane materiały

Przeczytaj artykuł: „Konsolidacja finansowa – uzyskaj obraz finansów i wyników firmy”

Opis wdrożenia przeprowadzony przez naszą firmę w przedsiębiorstwie Inter Cars S.A. widziana oczami producenta. 

Dowiedz się jeszcze więcej na temat konsolidacji finansowej i zarządczej z naszej strony www

Konsolidacja finansowa

Zobacz wdrożenia u naszych klientów

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“Dla sprawnego zarządzania całością działalności oraz raportowania skonsolidowanego wyniku dla celów giełdowych poszukiwaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby te cele realizować. Po rozpoznaniu ofert zdecydowaliśmy się na system PROPHIX. Zarówno rozwiązanie jak i kompetencje konsultingowe pracowników Solemis Group spełniły nasze oczekiwania tak bardzo, iż planujemy wdrożenie dalszych modułów systemu”

MAGDALENA CHOJECKA
Kierownik Działu Sprawozdawczości Finansowej, Inter Cars S.A.

 

PROPHIX MA ROZWIĄZANIE

Prophix przeprowadza złożoną konsolidację finansową i zamyka procesy oraz upraszcza je poprzez automatyzację. Dla dużych i małych firm Prophix jest właściwym rozwiązaniem, aby utrzymać całą organizację w dążeniu do tych samych celów.

Dowiedz się, jak Prophix maksymalizuje zyskowność

 

Nie zapomnij obejrzeć bezpłatnego demo, które znajduje się na samej górze strony !