KONSOLIDACJA FINANSOWA: DOPASUJ SWÓJ BIZNES

Przejrzysta i ujednolicona strategia

 

 

w kilka minut zobaczysz jak działa system

obejrzyj demo naszego rozwiązania

Łączenie danych wielu firm lub zarządzanie oddziałami w wielu lokalizacjach może być logistycznym koszmarem. Przy wielu podmiotach prawnych, eliminacjach między firmowych, różnych wymogach dotyczących sprawozdawczości statutowej i zarządczej, fuzjach i przejęciach, przeliczeniach walutowych, alokacji kosztów i innych, wydaje się niemożliwe uzyskanie pełnego obrazu całej grupy.

Moduł konsolidacji finansowej Prophix i funkcje zamykające miesiąc, eliminują ręczne procesy i automatyzują cykliczne procesy, dzięki czemu działasz tak wydajnie, jak to możliwe. Zmniejszysz ilość czasu traconego na zbieranie danych i zwiększysz czas poświęcony na analizę danych.

 

K O N S O L I D A C J A   F I N A N S O W A   P R O P H I X:
U Z Y S K A J   P R A W D Z I W Y   O B R A Z   S W O I C H   F I N A N S Ó W

Zautomatyzuj swoje najbardziej czasochłonne procesy

To nie wszystko

jakie jeszcze korzyści otrzymasz ?

blank

 

Podejmowanie decyzji dzięki połączonym analizom

Czy jesteś zmęczony nawigowaniem po wielu systemach ERP lub przeszukiwaniem danych historycznych w celu znalezienia odpowiedzi? Kiedy spędzasz godziny po prostu zbierając dane z wielu źródeł, nie masz zbyt wiele czasu, aby odpowiednio zastosować szczegółowe informacje do swoich decyzji. Dzięki Prophix możesz zautomatyzować konsolidację danych z dowolnej liczby systemów źródłowych i wyeliminować zadania ręczne, łącząc wszystkie informacje w celu usprawnienia procesów finansowych, takich jak konsolidacja i zamknięcie.

 

Solidna, zgodna księgowość

Niezależnie od tego, czy rejestruje pożyczki międzyfirmowe, nalicza koszty korporacyjne, zobowiązania, koszty wynagrodzeń, koryguje zapisy czy eliminuje transakcje międzyfirmowe, konsolidacja Prophix i funkcje zamykania zapewniają łatwość użytkowania, a jednocześnie elastyczność w radzeniu sobie z najbardziej złożonymi konsolidacjami przy jednoczesnym spełnieniu regionalnych standardów sprawozdawczych.

blank
blank

 

Dokonaj zmian

Po załadowaniu danych możesz użyć Prophix do tworzenia wpisów do dziennika, zarządzania korektami i generowania raportów audytowych, aby przyspieszyć konsolidację i zamknąć procesy. Te korekty można oddzielić od danych źródłowych, a sam zapis księgowy można podzielić na różne typy do celów raportowania. W razie potrzeby można wprowadzić korekty debetowe i kredytowe, takie jak eliminacje międzyfirmowe.

 

Pełna możliwość audytu

Potrzeba możliwości prześledzenia wstecz do określonych korekt jest nadrzędna. Korekty wprowadzane do Prophix są w pełni rejestrowane, co umożliwia tworzenie szczegółowych i audytowalnych raportów, gdy są potrzebne, upraszczając i przyspieszając procesy audytu wewnętrznego lub zewnętrznego.

blank
blank

 

Zunifikuj swój biznes

Niezależnie od tego, czy dzielą Cię miasta czy kontynenty, zarządzanie firmą, która jest rozproszona, jest wyzwaniem. Dzięki Prophix, informacje o odległości lub milczeniu nie będą Cię powstrzymywać. Dzięki bezproblemowej łączności danych i wbudowanym przepływom pracy możesz włączyć interesariuszy na każdym etapie procesu i upewnić się, że każda gałąź Twojej firmy znajduje się na tej samej stronie, pracując jako kompletna jednostka.

 

Analizuj z większym wglądem

Korzystając z danych z wielu źródeł, będziesz tworzyć dokładniejsze prognozy z precyzyjnymi skonsolidowanymi danymi. Prophix umożliwia stosowanie różnych walut do analizy i ustawianie procentu własności dla pełnego zrozumienia twoich operacji.

blank
blank

kkk

Inteligentnie skracaj zamykanie okien dzięki sztucznej inteligencji

Wykrywanie anomalii w Wirtualnym Analityku Finansowym firmy Prophix pozwoli Ci przyspieszyć proces zamykania transakcji, wykorzystując moc obliczeniową w chmurze i sztuczną inteligencję, aby szybko zidentyfikować wszelkie ryzyko ukryte w transakcjach, które zwykle opóźniają zamykanie procesów. Oparte na sztucznej inteligencji uczenia maszynowego, Anomaly Detection przeprowadza tę analizę ryzyka z szybkością i dokładnością, której żadna ludzka skala nie byłaby w stanie osiągnąć ekonomicznie. Ta oparta na sztucznej inteligencji analiza pomaga skrócić wiele godzin lub dni z zamkniętych cykli i zwolnić więcej czasu na skupienie się na bardziej strategicznej pracy.

 

CZY WIESZ, ŻE SYSTEM PROPHIX DZIAŁA JUŻ W TECHNOLOGII CLOUD ?

Sprawdź jakie korzyści niesie za sobą praca z najnowszą aplikacją biznesową

Wybrane materiały

blank

Przeczytaj artykuł: „Konsolidacja finansowa – uzyskaj obraz finansów i wyników firmy”

blank

Opis wdrożenia przeprowadzony przez naszą firmę w przedsiębiorstwie Inter Cars S.A. widziana oczami producenta. 

blank

Dowiedz się jeszcze więcej na temat konsolidacji finansowej i zarządczej z naszej strony www

Konsolidacja finansowa

Zobacz wdrożenia u naszych klientów

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“Dla sprawnego zarządzania całością działalności oraz raportowania skonsolidowanego wyniku dla celów giełdowych poszukiwaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby te cele realizować. Po rozpoznaniu ofert zdecydowaliśmy się na system PROPHIX. Zarówno rozwiązanie jak i kompetencje konsultingowe pracowników Solemis Group spełniły nasze oczekiwania tak bardzo, iż planujemy wdrożenie dalszych modułów systemu”

MAGDALENA CHOJECKA
Kierownik Działu Sprawozdawczości Finansowej, Inter Cars S.A.

 

PROPHIX MA ROZWIĄZANIE

Prophix przeprowadza złożoną konsolidację finansową i zamyka procesy oraz upraszcza je poprzez automatyzację. Dla dużych i małych firm Prophix jest właściwym rozwiązaniem, aby utrzymać całą organizację w dążeniu do tych samych celów.

Dowiedz się, jak Prophix maksymalizuje zyskowność.

 

Nie zapomnij obejrzeć bezpłatnego demo, które znajduje się na samej górze strony !