PLANOWANIE PERSONELU: PLAN NAJWAŻNIEJSZYCH ZASOBÓW W TWOJEJ FIRMIE

Wspólne i bezpieczne planowanie personelu

 

 

w kilka minut zobaczysz jak działa system

obejrzyj demo naszego rozwiązania

Twoi pracownicy są największym atutem Twojej firmy, a także jednym z najbardziej znaczących wydatków. Płace często stanowią większość kosztów operacyjnych firmy, dlatego niezwykle ważne jest, aby mieć uprawnienia do oceny, przeglądu i analizy wpływu pracowników na finanse firmy.

Co osiągniesz z systemem Prophix ?

Dzięki oprogramowaniu do planowania personelu Prophix możesz łatwo korzystać z arkuszy kalkulacyjnych, a jednocześnie korzystać z bardziej zaawansowanego i dokładnego rozwiązania do planowania personelu.

System umożliwia Zarządowi oraz Managerom większą kontrolę nad kosztami personalnymi ich zespołów, pozwala konsultować dane kosztowe w sposób ciągły / na żądanie dla wszystkich interesariuszy procesu.

Ponadto narzędzia zapewniają poprawę jakości i spójności danych oraz znacznie upraszczają proces przygotowywania nowego budżetu na każdym poziomie hierarchicznym w organizacji – od tworzenia budżetu przez Managerów liniowych do momentu zatwierdzenia przez Zarząd.

Dodatkowo system daje możliwość rewizji i weryfikowania danych personalnych oraz zabezpiecza różne poziomy uprawnień w zależności od roli w procesie.

 

Dowiedz się, jak użycie Prophix w planowaniu personelu może pomóc Twojej firmie osiągnąć najwyższą rentowność, jeśli chodzi o siłę roboczą.

 

P L A N O W A N I E  P E R S O N E L U  W  P R O P H I X:
Z W I Ę K S Z   S I Ł Ę  S W O J E G O   Z E S P Ó Ł U   H R

Proste planowanie płac i personelu

To nie wszystko

jakie jeszcze korzyści otrzymasz ?

blank

 

Zdobądź wgląd w koszty

Ponieważ pensje pracowników są jednym z największych wydatków, niezwykle ważne jest, aby ocenić ich wpływ na finanse. Funkcje planowania personelu Prophix ujawniają wpływ personelu na skonsolidowane zestawienia zysków i strat, jednocześnie uwzględniając zmienne takie jak podatki, świadczenia, transfery, zmiany pozycji, restrukturyzacja, prowizje, premie i planowanie motywacyjne.

 

Chroń dane pracowników

Zespoły ds. Zasobów ludzkich mają dostęp do poufnych danych pracowników, dlatego musisz mieć pewność, że korzystasz z rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo danych. Prophix umożliwia ustawienie szczegółowej kontroli dostępu na poziomie użytkownika w celu zachowania bezpieczeństwa danych. Możesz być spokojny, wiedząc, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji o wynagrodzeniach i innych danych osobowych.

blank
blank

 

Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji

Wprowadzanie zmian w planach personalnych może być żmudne i czasochłonne. Teraz, dzięki Prophix, automatyzacja jest Twoim największym narzędziem do zwiększania wydajności zespołu HR. Ważne obliczenia, w tym podatki od wynagrodzeń, premie, korekty wynagrodzeń i świadczenia dodatkowe, są zautomatyzowane w celu usprawnienia procesu planowania.

 

Scentralizuj obliczenia

Arkusze kalkulacyjne i podstawowe systemy zarządzania zasobami ludzkimi mają ograniczoną zdolność do obliczania wpływu zmian na płace lub personel. Dzięki Prophix wszystkie twoje obliczenia są scentralizowane w jednym rozwiązaniu. Na przykład, jeśli zmienisz swoją zasadę, wystarczy zmienić tylko jedno obliczenie, aby zobaczyć wpływ na całą organizację.

blank
blank

 

Integracja płac

Gdy wdrożysz rozwiązanie Prophix, nie zauważysz spadku wydajności, gdy dodasz istniejące dane. Możesz zacząć działać, ponieważ Prophix bezpośrednio łączy się z zewnętrznymi systemami płac, aby wstępnie wypełnić dane osobowe i skorelować plany osobowe z rzeczywistymi danymi do raportowania odchyleń.

 

Zwiększ odpowiedzialność

Prophix pozwala rozliczać kierowników działów, usprawniając proces planowania listy płac. Aby uzyskać maksymalną wydajność, możesz włączyć dane menedżera do przepływu pracy, określając je jako niezbędne dla postępu projektu.

blank
blank

 

Samodzielne rozwiązanie do przechowywania

Korzystanie z różnych rozwiązań płacowych lub kadrowych sprawia, że ​​prawie niemożliwe jest wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym. Prophix daje możliwość przechowywania i wyrównywania szczegółowych informacji o personelu na jednej platformie. Scentralizowane informacje o personelu odgrywają również kluczową rolę w unifikacji raportowania w całej firmie.

Sprawdź cenę rozwiązania dla Twojej firmy

Wybrane materiały

blank

Planowanie personelu i zatrudnienia – kilka dodatkowych informacji

blank

Nowoczesny controlling może aktywnie wspierać przedsiębiorstwa – studium przypadku wdrożenia planowania personelu

blank

8 sposobów na wykorzystanie planowania personelu w celu zwiększenia zysków

Planowanie personelu

Zobacz wdrożenia u naszego klienta

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

„Prophix i planowanie personelu jest dla mnie w codziennej pracy bardzo przydatnym narzędziem. Zdecydowanie ułatwia przygotowywanie rocznych budżetów i ich kontrolowanie. A wszystkie dane, raporty i zestawienia są dostępne na jedno kliknięcie.”

PRACOWNIK FIRMY GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA
Specjalista ds. Planowania i Budżetowania Płac, Gdańska Stocznia REMONTOWA im. J. Piłsudskiego S.A.

 

UCZYŃ SWOICH PRACOWNIKÓW NAJMOCNIEJSZYM ZASOBEM 

 

Dzięki Prophix możesz zaplanować i określić, jak najlepiej wykorzystać siłę roboczą do bardziej produktywnego biznesu. W ten sposób zaoszczędzisz swojemu zespołowi HR godziny pracy.


Nie zapomnij obejrzeć bezpłatnego demo, które znajduje się na samej górze strony !

 

Privacy Preference Center

Necessary

Podmioty, z których rozwiązań korzystamy to: GetResponse, GetSiteControl, Quform, RateMyPost.
Dysponują one własnymi, jasno zdefiniowanymi politykami prywatności, które stanowią zarazem kodeks postępowania gwarantujący należytą dbałość o przetwarzanie danych.

GetResponse, Quform, RateMyPost

Advertising

Zbieranie ciasteczek, umożliwiających dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Google Analytics, Google ADS

Analytics

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Yandex Metrix, Google Anaytics

Other