PLANOWANIE PERSONELU: PLAN NAJWAŻNIEJSZYCH ZASOBÓW W TWOJEJ FIRMIE

Wspólne i bezpieczne planowanie personelu

obejrzyj DEMO naszego rozwiązania

 

Twoi pracownicy są największym atutem Twojej firmy, a także jednym z najbardziej znaczących wydatków. Ponieważ płace często stanowią większość kosztów operacyjnych firmy, niezwykle ważne jest, aby mieć uprawnienia do oceny, przeglądu i analizy wpływu pracowników na finanse firmy.

Dzięki oprogramowaniu do planowania personelu Prophix możesz łatwo korzystać z arkuszy kalkulacyjnych, a jednocześnie korzystać z bardziej zaawansowanego i dokładnego rozwiązania do planowania personelu. Dowiedz się, jak użycie Prophix w planowaniu personelu może pomóc Twojej firmie osiągnąć najwyższą rentowność, jeśli chodzi o siłę roboczą.

 

P L A N O W A N I E  P E R S O N E L U  W  P R O P H I X:
Z W I Ę K S Z   S I Ł Ę  S W O J E G O   Z E S P Ó Ł U   H R

Proste planowanie płac i personelu

To nie wszystko

jakie jeszcze korzyści otrzymasz ?

Zdobądź wgląd w koszty

Ponieważ pensje pracowników są jednym z największych wydatków, niezwykle ważne jest, aby ocenić ich wpływ na finanse. Funkcje planowania personelu Prophix ujawniają wpływ personelu na skonsolidowane zestawienia zysków i strat, jednocześnie uwzględniając zmienne takie jak podatki, świadczenia, transfery, zmiany pozycji, restrukturyzacja, prowizje, premie i planowanie motywacyjne.

Chroń dane pracowników

Zespoły ds. Zasobów ludzkich mają dostęp do poufnych danych pracowników, dlatego musisz mieć pewność, że korzystasz z rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo danych. Prophix umożliwia ustawienie szczegółowej kontroli dostępu na poziomie użytkownika w celu zachowania bezpieczeństwa danych. Możesz być spokojny, wiedząc, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji o wynagrodzeniach i innych danych osobowych.

Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji

Wprowadzanie zmian w planach personalnych może być żmudne i czasochłonne. Teraz, dzięki Prophix, automatyzacja jest Twoim największym narzędziem do zwiększania wydajności zespołu HR. Ważne obliczenia, w tym podatki od wynagrodzeń, premie, korekty wynagrodzeń i świadczenia dodatkowe, są zautomatyzowane w celu usprawnienia procesu planowania.

Scentralizuj obliczenia

Arkusze kalkulacyjne i podstawowe systemy zarządzania zasobami ludzkimi mają ograniczoną zdolność do obliczania wpływu zmian na płace lub personel. Dzięki Prophix wszystkie twoje obliczenia są scentralizowane w jednym rozwiązaniu. Na przykład, jeśli zmienisz swoją zasadę, wystarczy zmienić tylko jedno obliczenie, aby zobaczyć wpływ na całą organizację.

Integracja płac

Gdy wdrożysz rozwiązanie Prophix, nie zauważysz spadku wydajności, gdy dodasz istniejące dane. Możesz zacząć działać, ponieważ Prophix bezpośrednio łączy się z zewnętrznymi systemami płac, aby wstępnie wypełnić dane osobowe i skorelować plany osobowe z rzeczywistymi danymi do raportowania odchyleń.

Zwiększ odpowiedzialność

Prophix pozwala rozliczać kierowników działów, usprawniając proces planowania listy płac. Aby uzyskać maksymalną wydajność, możesz włączyć dane menedżera do przepływu pracy, określając je jako niezbędne dla postępu projektu.

Samodzielne rozwiązanie do przechowywania

Korzystanie z różnych rozwiązań płacowych lub kadrowych sprawia, że ​​prawie niemożliwe jest wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym. Prophix daje możliwość przechowywania i wyrównywania szczegółowych informacji o personelu na jednej platformie. Scentralizowane informacje o personelu odgrywają również kluczową rolę w unifikacji raportowania w całej firmie.

Wybrane materiały

Planowanie personelu i zatrudnienia – kilka dodatkowych informacji

Nowoczesny controlling może aktywnie wspierać przedsiębiorstwa – studium przypadku wdrożenia planowania personelu

8 sposobów na wykorzystanie planowania personelu w celu zwiększenia zysków

Planowanie personelu

Zobacz wdrożenia u naszego klienta

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

„Koszty osobowe w naszej działalności to ponad połowa naszych przychodów. Szczegółowe planowanie personelu jest w tym przypadku koniecznością. Prophix sprawdził się w tym aspekcie doskonale, przez co mamy większą możliwość reakcji w sytuacjach kryzysowych.”

ANDRZEJ STELMACH
Dyrektor Finansowy, Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

 

UCZYŃ SWOICH PRACOWNIKÓW NAJMOCNIEJSZYM ZASOBEM 

 

Dzięki Prophix możesz zaplanować i określić, jak najlepiej wykorzystać siłę roboczą do bardziej produktywnego biznesu. W ten sposób zaoszczędzisz swojemu zespołowi HR godziny pracy.


Nie zapomnij obejrzeć bezpłatnego demo, które znajduje się na samej górze strony !