PLANOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: WIĘKSZA WIEDZA TO WIĘKSZA PEWNOŚĆ BIZNESU

Dokładnie projektuj przepływ środków pieniężnych

obejrzyj DEMO naszego rozwiązania

 

Zarządzanie przepływami pieniężnymi może być wyzwaniem dla każdej firmy. Nigdy nie wiadomo, jakie zamówienia zostaną złożone, kiedy sprzedaż zostanie zamknięta, czy też wzrosną wydatki. Zarządzanie przepływem środków pieniężnych na rachunkach biznesowych nie jest łatwym zadaniem. Chyba że używasz Prophix.

Dzięki Prophix masz możliwość dokładnego wyświetlania przepływów pieniężnych i monitorowania ich co do grosza. Nigdy więcej nie będziesz błądził w temacie swoich finansów. Dowiedz się, w jaki sposób funkcje planowania przepływów pieniężnych Prophix pozwalają na wyczerpujący obraz zarządzania pieniędzmi.

 

P R O P H I X   P L A N O W A N I E  P R Z E P Ł Y W Ó W  P I E N I Ę Ż N Y C H:  P R O S T Y,  Z W I N N Y,  D O K Ł A D N Y

Uzyskaj kompleksowe opinie finansowe

 

To nie wszystko

jakie jeszcze korzyści otrzymasz ?

 

Koordynuj z łatwością

Każdy dział ma do odegrania pewną rolę w planowaniu przepływów pieniężnych, ale kiedyś współpraca między działami była trudna. Dzięki Prophix każdy ma dostęp do tych samych danych i możliwość szybkiego wprowadzania informacji, unikając podatnych na błędy ręcznych procesów.

 

Twórz dokładne arkusze bilansu

Twoje bilanse dają kluczowy wgląd w to, ile pieniędzy Twoja firma musi wydać. Jednak gromadzenie informacji z wielu źródeł może być czasochłonne i trudne do zorganizowania. Korzystając z Prophix, możesz łatwo zbierać i organizować dane finansowe z obszarów operacyjnych, co pozwala na bardziej szczegółową i dokładną prognozę bilansową sald gotówkowych.

 

Zdobądź szczegółowe informacje

Twoja pozycja przepływów pieniężnych zmienia się codziennie, więc potrzebujesz wielowymiarowych prognoz, aby uzyskać pełniejszy obraz swojej firmy. Dzięki większej szczegółowości i wglądowi możesz lepiej zrozumieć i zgłaszać zmiany w przepływach pieniężnych.

 

Zwiększ możliwości planowania

Masz dość przygotowywania osobnej prognozy gotówkowej na podstawie wydarzeń krótkoterminowych? Prophix sprawia, że ​​planowanie przepływów pieniężnych jest proste i łatwe do zintegrowania z planem przepływów pieniężnych wysokiego poziomu. Rachunek przepływów pieniężnych, który jest dokładny, zrozumiały i odpowiedzialny, zapewnia wiedzę niezbędną do podejmowania mądrych decyzji finansowych.

Wybrane materiały

Przeczytaj artykuł z naszego bloga: „4 NAJWIĘKSZE wyzwania związane z zarządzaniem przepływami pieniężnymi (Cash Flow)”

Przeczytaj artykuł: „Przewodnik CFO po optymalnym planowaniu przepływów pieniężnych”

Przeczytaj artykuł z naszego bloga: „Cash Flow – Czy wiesz jak dużo firm upada z powodu złego zarządzania gotówka?

POZNAJ WSZYSTKIE FUNKCJE PLANOWANIA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I NIE TYLKO

 

Korzystając z tych funkcji planowania przepływów pieniężnych, możesz zaspokoić swoje potrzeby prognozowania i czerpać dodatkowe korzyści z efektywnego zarządzania gotówką. Zrozum stan swojego przepływu gotówki dokładnie w chwili, w której tego potrzebujesz dzięki Prophix.


Nie zapomnij obejrzeć bezpłatnego demo, które znajduje się na samej górze strony !