PLANOWANIE SPRZEDAŻY I PRZYCHODÓW: KOMPLEKSOWE PLANY DLA LEPSZYCH DECYZJI

Przewiduj, dokąd zmierza Twoja firma

obejrzyj DEMO naszego rozwiązania

 

Przychody ze sprzedaży są siłą napędową każdej firmy. Planowanie sprzedaży i przychodów pozwala Twojej firmie podejmować kluczowe decyzje dotyczące Twojej przyszłości i określać, w którym miejscu należy wprowadzić ulepszenia.

Jednak ze względu na miliony danych, ograniczenia czasowe i ręczne procesy firmom trudno jest dokładnie zaplanować swoje przychody. Potrzebujesz narzędzia, które umożliwia dokładne przewidywanie przychodów, dzięki czemu dokładnie wiesz, na jakich danych opiera się Twoja firma.

Funkcje sprzedaży i planowania przychodów firmy Prophix zapewniają miary potrzebne do tworzenia szczegółowych planów, a także elastyczność odzwierciedlającą ciągłe zmiany w firmie i branży.

Dowiedz się więcej o narzędziach Prophix, które zapewniają firmom pomoc w dokładnym zaplanowaniu sprzedaży i przychodów.

 

P R O P H I X    S P R Z E D A Ż    I    P L A N O W A N I E     D O C H O D Ó W:   
S P R Z E D A J    W I Ę C E J.   S P R Z E D A J    I N T E L I G E N T N I E.

Wszystkie dane dotyczące sprzedaży połączone w celu poprawy wyników.

To nie wszystko

jakie jeszcze korzyści otrzymasz ?

Uzyskaj przydatne informacje

W tej chwili Twoje dane dotyczące sprzedaży są wszędzie, co utrudnia realne zrozumienie wpływu tych informacji na Twoje plany sprzedaży. Dzięki Prophix możesz wprowadzić spójność i użyteczność danych, które otrzymujesz ze sprzedaży. Jeżeli lepiej zrozumiesz swoje dane, zaczniesz podejmować najbardziej wpływowe decyzje.

Uprość wprowadzanie danych

Ręczne wprowadzanie danych zajmuje czas, który lepiej byłoby poświęcić na inne zadania, takie jak zamknięcie sprzedaży. Dzięki rozwiązaniom do planowania sprzedaży i przychodów możesz utworzyć szablon wprowadzania danych, który jest prosty i intuicyjny do wypełnienia przez przedstawicieli handlowych i przesyłania ich do przeglądu. Usprawnienie tego procesu zwiększa wskaźniki udziału i poprawia szczegółowe dane.

Uprość integrację

Zapomnij o procesach ręcznych. Prophix w pełni integruje się z dowolnym systemem CRM, ERP lub innym systemem, aby z łatwością automatycznie pobierać duże ilości danych transakcyjnych. Co więcej, nie będziesz mieć problemów z odszyfrowaniem lub uporządkowaniem tych informacji. Prophix wykonuje całą pracę za Ciebie.

Uzyskaj pełny obraz

Bez sprawnego procesu planowania w przeszłości trudno było aktualizować i rozbudowywać swoje plany. Szczegółowe możliwości planowania sprzedaży i przychodów firmy Prophix pozwalają zmieniać dane wejściowe i od razu widzieć zmiany w wynikach. Ponadto możesz porównać wiele scenariuszy, aby ustalić, który sposób postępowania jest najlepszy dla Twojej firmy.

Dokonuj szybkich zmian

Ze względu na to, że sprzedaż jest szybko zamykana, a Twoje przychody mogą się zmieniać w każdej chwili, proces planowania wymaga elastyczności. Dzięki Prophix możesz w razie potrzeby tworzyć wyjątki, które pomogą Ci precyzyjnie prognozować przychody. Ponadto możesz dostosowywać plany bez narażania integralności danych, w przeciwieństwie do planowania w arkuszach kalkulacyjnych.

Promuj współpracę i przejrzystość

Aby uzyskać najlepsze wyniki sprzedaży, wszyscy kluczowi decydenci potrzebują wglądu w dane. Monitoruj postępy względem swojego planu, udostępniając odpowiednie informacje o prognozie wszystkim, którzy muszą ją zobaczyć. Ponieważ wszyscy patrzą na te same informacje, Twoja firma opracowuje teraz jedną wersję prawdy i jest upoważniona do podejmowania najlepszych decyzji.

Wybrane materiały

Przeczytaj artykuł z naszego bloga: „Planowanie sprzedaży – jak wpływa na produkcję i cash flow?”

Posłuchaj wypowiedzi użytkownika Prophix, który rozwiązuje złożone problemy w całym łańcuchu dostaw.

Dowiedz się, w jaki sposób ulepszone prognozowanie przyspiesza rozwój Twojej firmy.                                                          

Planowanie sprzedaży i przychodów

Zobacz wdrożenia u naszych klientów

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“Wdrożenie nowego narzędzia do budżetowania pozwoliło nam dokonać całkowitej przebudowy naszych procesów planowania i analizy. Dotychczas stosowane narzędzia bazujące na arkuszach Excela były tak rozbudowane i skomplikowane, że praktycznie hamowało nam to rozwój firmy. Od chwili zakończenia wdrożenia PROPHIX stał się jedynym systemem do budżetowania, analiz wykonania i weryfikacji”

Rafał Czekaj
Dyrektor Finansowy, BACARDI- MARTINI Polska

 

PROPHIX DOSTARCZA SPRAWNY, INTUICYJNY I ZINTEGROWANY PLAN SPRZEDAŻY

 

Gdy stale analizujesz i raportujesz przychody, lepiej rozumiesz swoją rentowność i pozycję gotówkową. Planowanie sprzedaży i przychodów Prophix daje Twojej firmie siłę i wgląd w celu maksymalizacji zysków i zwiększenia wydajności sprzedaży w przyszłości.


Nie zapomnij obejrzeć bezpłatnego demo, które znajduje się na samej górze strony !