PLANOWANIE SPRZEDAŻY I PRZYCHODÓW: KOMPLEKSOWE PLANY DLA LEPSZYCH DECYZJI

Przewiduj, dokąd zmierza Twoja firma

 

 

w kilka minut zobaczysz jak działa system

obejrzyj demo naszego rozwiązania

Przychody ze sprzedaży są siłą napędową każdej firmy. Planowanie sprzedaży i przychodów pozwala Twojej firmie podejmować kluczowe decyzje dotyczące Twojej przyszłości i określać, w którym miejscu należy wprowadzić ulepszenia.

Jednak ze względu na miliony danych, ograniczenia czasowe i ręczne procesy firmom trudno jest dokładnie zaplanować swoje przychody. Potrzebujesz narzędzia, które umożliwia dokładne przewidywanie przychodów, dzięki czemu dokładnie wiesz, na jakich danych opiera się Twoja firma.

Funkcje sprzedaży i planowania przychodów firmy Prophix zapewniają miary potrzebne do tworzenia szczegółowych planów, a także elastyczność odzwierciedlającą ciągłe zmiany w firmie i branży.

Dowiedz się więcej o narzędziach Prophix, które zapewniają firmom pomoc w dokładnym zaplanowaniu sprzedaży i przychodów.

 

P R O P H I X    S P R Z E D A Ż    I    P L A N O W A N I E     D O C H O D Ó W:   
S P R Z E D A J    W I Ę C E J.   S P R Z E D A J    I N T E L I G E N T N I E.

Wszystkie dane dotyczące sprzedaży połączone w celu poprawy wyników.

To nie wszystko

jakie jeszcze korzyści otrzymasz ?

blank

 

Zamień cele w działania

Niezależnie od tego, czy wolisz planowanie sprzedaży od góry do dołu, czy od dołu, Prophix zapewnia wgląd i elastyczność w wyborze tego, co najlepiej pasuje do Twojej firmy. Popraw planowanie sprzedaży, dostosowując się do celów strategicznych, optymalizując strumienie przychodów i przewidując sprzedaż według linii produktów, terytoriów i kierowców, szybko i dokładnie. Natychmiast mierz wyniki sprzedaży, aby zidentyfikować pułapki i zmienić kierunek, aby poprawić swoje zyski. 

 

Uprość wprowadzanie danych

Ręczne wprowadzanie danych zajmuje czas, który lepiej byłoby poświęcić na inne zadania, takie jak zamknięcie sprzedaży. Dzięki rozwiązaniom do planowania sprzedaży i przychodów możesz utworzyć szablon wprowadzania danych, który jest prosty i intuicyjny do wypełnienia przez przedstawicieli handlowych i przesyłania ich do przeglądu. Usprawnienie tego procesu zwiększa wskaźniki udziału i poprawia szczegółowe dane.

blank
blank

 

Uprość integrację

Zapomnij o procesach ręcznych. Prophix w pełni integruje się z dowolnym systemem CRM, ERP lub innym systemem, aby z łatwością automatycznie pobierać duże ilości danych transakcyjnych. Co więcej, nie będziesz mieć problemów z odszyfrowaniem lub uporządkowaniem tych informacji. Prophix wykonuje całą pracę za Ciebie.

 

Uzyskaj pełny obraz

Bez sprawnego procesu planowania w przeszłości trudno było aktualizować i rozbudowywać swoje plany. Szczegółowe możliwości planowania sprzedaży i przychodów firmy Prophix pozwalają zmieniać dane wejściowe i od razu widzieć zmiany w wynikach. Ponadto możesz porównać wiele scenariuszy, aby ustalić, który sposób postępowania jest najlepszy dla Twojej firmy.

blank
blank

 

Dokonuj szybkich zmian

Ze względu na to, że sprzedaż jest szybko zamykana, a Twoje przychody mogą się zmieniać w każdej chwili, proces planowania wymaga elastyczności. Dzięki Prophix możesz w razie potrzeby tworzyć wyjątki, które pomogą Ci precyzyjnie prognozować przychody. Ponadto możesz dostosowywać plany bez narażania integralności danych, w przeciwieństwie do planowania w arkuszach kalkulacyjnych.

 

Promuj współpracę i przejrzystość

Aby uzyskać najlepsze wyniki sprzedaży, wszyscy kluczowi decydenci potrzebują wglądu w dane. Monitoruj postępy względem swojego planu, udostępniając odpowiednie informacje o prognozie wszystkim, którzy muszą ją zobaczyć. Ponieważ wszyscy patrzą na te same informacje, Twoja firma opracowuje teraz jedną wersję prawdy i jest upoważniona do podejmowania najlepszych decyzji.

blank

ELASTYCZNIE REAGUJ NA ZMIANEY RYNKOWE

Poznaj szczegóły realizacji wdrożenia w branży produkcyjnej

Wybrane materiały

blank

Przeczytaj artykuł z naszego bloga: „Planowanie sprzedaży – jak wpływa na produkcję i cash flow?”

blank

Posłuchaj wypowiedzi użytkownika Prophix, który rozwiązuje złożone problemy w całym łańcuchu dostaw.

blank

Dowiedz się, w jaki sposób ulepszone prognozowanie przyspiesza rozwój Twojej firmy.                                                          

Planowanie sprzedaży i przychodów

Zobacz wdrożenia u naszych klientów

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“Wdrożenie nowego narzędzia do budżetowania pozwoliło nam dokonać całkowitej przebudowy naszych procesów planowania i analizy. Dotychczas stosowane narzędzia bazujące na arkuszach Excela były tak rozbudowane i skomplikowane, że praktycznie hamowało nam to rozwój firmy. Od chwili zakończenia wdrożenia PROPHIX stał się jedynym systemem do budżetowania, analiz wykonania i weryfikacji”

Rafał Czekaj
Dyrektor Finansowy, BACARDI- MARTINI Polska

 

PROPHIX DOSTARCZA SPRAWNY, INTUICYJNY I ZINTEGROWANY PLAN SPRZEDAŻY

 

Gdy stale analizujesz i raportujesz przychody, lepiej rozumiesz swoją rentowność i pozycję gotówkową. Planowanie sprzedaży i przychodów Prophix daje Twojej firmie siłę i wgląd w celu maksymalizacji zysków i zwiększenia wydajności sprzedaży w przyszłości.


Nie zapomnij obejrzeć bezpłatnego demo, które znajduje się na samej górze strony !