PLANOWANIE PROJEKTÓW: MASZ MOŻLIWOŚĆ STAŁEJ KONTROLI NAD WYKONYWANYMI PROJEKTAMI

Trafnie oceniaj swoje wyniki

 

 

w kilka minut zobaczysz jak działa system

obejrzyj demo naszego rozwiązania

Wszystkie projekty prowadzone w Twoim przedsiębiorstwie wymagają szczególnej uwagi. Za każdym razem chcesz mieć pewność, że inwestowanie cennych zasobów w projekty zakończy się sukcesem. Ale jeśli używasz niepowiązanych, przestarzałych lub opracowanych samodzielnie rozwiązań do planowania projektów, ciężko jest uzyskać zadawalający efekt końcowy.

Dzięki funkcjom planowania projektów Prophix, możesz monitorować swoje wydatki w budżecie, mierzyć wpływ swoich projektów na finanse i oceniać wydajność organizacji. Utrzymuj niskie koszty swoich projektów, aby uzyskać pozytywne efekty końcowe.

Dowiedz się więcej o funkcjach planowania projektów w Prophix i ich pozytywnym wpływie na Twoją organizację.

 

P L A N O W A N I E  P R O J E K T Ó W:

Z A P E W N I J  S U K C E S  T W O I M  P R O J E K T O M

Intuicja i komunikacja dla lepszego planowania projektów.

To nie wszystko

jakie jeszcze korzyści otrzymasz ?

blank

 

Ekonomiczne planowanie projektu

Nieudany lub nieefektywny projekt to zmarnowane pieniądze. Prophix pozwala tworzyć szczegółowe plany przychodów i wydatków, dzięki czemu możesz stale kontrolować postępy. Śledząc kluczowe czynniki i wskaźniki projektu – zarówno ilościowe, jak i jakościowe – możesz również monitorować rentowność.

 

Automatyzuj procesy

Podczas komunikacji pomiędzy różnymi działami może być trudno utrzymać płynność operacji i uniknąć ograniczeń prędkości. Automatyzacja może pomóc uniknąć tych problemów. Prophix zmniejsza zależność od ręcznych procesów i arkuszy kalkulacyjnych oraz bezpośrednio przypisuje wydatki projektu do działów i / lub miejsc powstawania kosztów.

blank
blank

 

Ułatwienie współpracy

Dokładne raportowanie oznacza skuteczną pętlę informacji zwrotnych, promującą dostosowanie zarówno liderów projektów, jak i decydentów. Zarabiaj na projektach, tworząc scenariusze planowania projektu „co jeśli”, które wyraźnie pokazują potencjalne wyniki końcowe.

 

Zwiększ zwinność

Często projekty zawierają błędy, ponieważ zmieniają się budżety i trudno jest szybko dostosować plany. Dzięki Prophix masz większą sprawność organizacyjną i kontrolę, dzięki czemu możesz dostosowywać bieżące projekty w stosunku do powstałych zmian. Umożliwia to efektywną alokację zasobów i finansowanie projektu.

blank
blank

 

Uprość raportowanie

Podłączanie informacji z różnych źródeł prowadzi do błędów i braku przejrzystości. Teraz możesz dokładnie raportować i prognozować dane finansowe z bieżących projektów oraz zapewniać przejrzystość w końcowych wynikach. Korzystając z gotowych narzędzi do zaawansowanej analizy danych, możesz śledzić wpływ każdej decyzji.

ELASTYCZNIE REAGUJ NA ZMIANEY RYNKOWE

Poznaj szczegóły realizacji wdrożenia w branży produkcyjnej

Wybrane materiały

blank

Złap trochę wiedzy z naszej strony www i poczytaj o różnych sposobach planowania. …………………………………………………………

blank

Sprawdź jak u innych klientów proces planowania projektów usprawnił pracę przedsiębiorstwa. 

blank

Przy odpowiednim planowaniu otrzymasz informacje wystarczająco wcześnie, aby podjąć działania naprawcze.

Planowanie projektów

Zobacz wdrożenia u naszych klientów

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“GetBACK SA współpracuje z Solemis Group od kwietnia 2014 roku. W tym czasie w obszarze controllingu naszej firmy wdrożone zostały systemy PROPHIX i TARGIT. W trakcie wdrożeń i obecnie w ramach umowy serwisowej bardzo dobrą pracę wykonują konsultanci i pracownicy Solemis Group. W związku z powyższym rekomendujemy Solemis Group jako dostawcę rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania wspierającego działy controllingu i finansów”

Piotr Sulik
Dyrektor Departamentu Controllingu, Getback S.A.

 

PLANOWANIE PROJEKTÓW DAJE PEWNOŚĆ, ŻE PRACUJESZ NA POPRAWNYCH DANYCH

 

Dzięki Prophix planowanie projektów nigdy nie było łatwiejsze ani bardziej wydajne. Możesz mieć pewność, że Twoje projekty wspierają Cię w osiąganiu sukcesu i dlatego w sposób elastyczny możesz wprowadzać korekty.


Nie zapomnij obejrzeć bezpłatnego demo, które znajduje się na samej górze strony !