System BI

W ofercie Solemis Group znajduje się kilka systemów BI (Business Intelligence). Naszą rolą jest zaproponowanie rozwiązania, które najlepiej spełnia Państwa potrzeby.

TARGIT

Nowoczesny system Business Intelligence do samodzielnego tworzenia analiz, pulpitów menedżerskich i raportów z dowolnych źródeł danych. Dostarcza podstaw informacyjnych do podejmowania decyzji biznesowych, wspiera prace kontrolingowo-analityczne, zarządzanie ryzykiem i prognozowanie wyników. Korzysta z najnowocześniejszej technologii zarówno in-memory jak i hurtowni danych.
Dzięki zgromadzeniu kluczowych dla firmy informacji w hurtowni danych, tzw. „jednej wersji prawdy”, nowym możliwościom analitycznym i eliminacji zbędnych danych Targit pozwala każdemu pracownikowi błyskawicznie dotrzeć do informacji, których w danym momencie potrzebuje.  System BI Targit pozwala użytkownikom mniej biegłym w obsłudze narzędzi IT zagłębić się w skomplikowane analizy. Targit pozwala im śledzić trendy i przygotowywać wieloprzekrojowe raporty.

Microsoft Business Intelligence

To platforma z której korzysta 80% firm z listy Fortune 500. Składa się na nią wiele narzędzi i aplikacji ale najważniejsze to:

Microsoft SQL Server Business Intelligence – pozwala na tworzenie gotowych do zastosowania w przedsiębiorstwie rozwiązań do analityki biznesowej dostarczających informacje stanowiące podstawę do działania. Uspójnia informacje z różnych źródeł danych za pomocą modeli wielowymiarowych lub tabelarycznych.

Microsoft SQL Server Reporting Services – nowoczesny, gotowy do zastosowania w przedsiębiorstwie system do raportowania umożliwia dostosowanie rozwiązania do potrzeb tysięcy użytkowników.

Microsoft Power BI – zestaw narzędzi developerskich oraz aplikacji działających na dowolnych urządzeniach i służących do tworzenia analiz biznesowych, KPI i wizualizacji danych.

Więcej informacji na temat proponowanych przez nas systemów BI znajdą Państwo na stronie Systemy IT