SPRZEDAŻ

Dashboard - sprzedaż NAV

Ten dashboard daje pracownikom pełny obraz kondycji firmy w odniesieniu do celi. Pulpit wyświetla krytyczne wskaźniki KPI w sposób natychmiastowy dostarczając użytkownikom dane, na podstawie których można podejmować sprawne decyzje.