Dlaczego warto przeprowadzić upgrade Microsoft Dynamics NAV do wersji 2017 z firmą Solemis Group?

Rozmowa z Julianem Lewandowskim, Dyrektorem ds. Wdrożeń BI w firmie Solemis Group Sp. z o.o., na temat studium przypadku, jakim było stworzenie oraz dostosowanie najnowszej wersji Microsoft Dynamics NAV 2017 do polskich standardów systemowych.

 

Paulina: W jaki sposób przygotowujecie się do takiego wdrożenia i jak dużą rolę odgrywa tutaj zaangażowanie klienta? 

Julian: Przed projektem należy przeprowadzić analizę GAP – cykl spotkań z klientem w celu weryfikacji potrzeb. Analiza ta ma za zadanie zweryfikować co dokładnie będziemy robić. Zarówno te spotkania jak i bezpośrednie zaangażowanie klienta to czynniki niezbędne, ponieważ klient używając systemu na co dzień wprowadza nowe funkcjonalności na swoje potrzeby, a w świetle najnowszej wersji mogą one być po prostu zbędne. Dodatkowo niektóre funkcje z wersji globalnej MS NAV, pokrywały się z tymi, które już istniały, więc należało to wszystko zweryfikować i przygotować.

Paulina: Ile czasu przeciętnie trwa całe przedsięwzięcie?

Julian: Od analizy GAP do oddania systemu, proces aktualizacji zajmuje nam ok. 3 miesiące. Jest to naprawdę szybki i sprawny proces, bo dla porównania Brytyjczykom zajmuję on od roku do nawet dwóch lat. To kolejny element naszego sukcesu, który zawsze warto podkreślać. W okresie tych 3 miesięcy odbywają się również szkolenia pracowników oraz udostępniona zostaje baza testowa do ćwiczeń. Co należy podkreślić szkolenia lub ćwiczenia nie odbywają się na systemowej wersji demo, ale na testowo zaktualizowanym systemie klienta. Dodatkowo pracownik uczy się obsługiwać system na swoich danych, które rzeczywiście wykorzystuje do swojej pracy. Podczas pracy na testowym narzędziu już zaktualizowanym, klient symuluje swoje ścieżki biznesowe i wyłapuje ewentualne błędy. Okres testowania to około 3 tygodnie i dzięki temu, że już podczas tego czasu na bieżąco wprowadzane są poprawki w wersji finalnej. Należy również podkreślić, że margines błędu jest niewielki.

Paulina: W jakich firmach wdrożyliście to rozwiązanie?

Julian: Są to nasi klienci, z którymi współpracujemy od wielu lat. W tej grupie znalazły się firmy: PPH TOR-PAL Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, KAMAL Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.

Paulina: Czy upgrade Microsoft Dynamics NAV w jakiś sposób usprawnia pracę narzędzi Business Intelligence?

Julian: Oczywiście ! Aktualizacja jest potrzebna, aby praca pomiędzy tymi systemami była jak najbardziej efektywna. Dzięki temu tworzą się również nowe możliwości analityczne. Taka sytuacja ma miejsce jeżeli mamy MS NAV oraz system Targit. Przed upgradem NAV w Targicie można było stworzyć tylko kostki tzw. „szyte na miarę”, które były wcześniej stworzone i przygotowane na potrzeby klienta, a nie mogły być wygenerowane automatycznie przez generator Targita. Ta funkcja była zablokowana właśnie przez to, że NAV nie był zaktualizowany. Po przejściu do najnowszej wersji systemu można już uruchamiać generatorem nowe kostki z różnych obszarów, a także tworzyć całkiem nowe obszary, co nie było możliwe wcześniej. Upgrade obejmuje również integracje z narzędziami analitycznymi, ponieważ zawiera modyfikacje zapytań, widoków, które dostarczają dane do BI.

Paulina: Czy jeżeli klient posiada rozwiązanie CPM tj. Prophix Software, to proces aktualizacji obejmuje przebudowę konektorów ?

Julian: Jak najbardziej, ponieważ jeżeli rozwiązanie Prophix pobiera dane z NAV, to trzeba wszystkie procedury pobierania danych też zaktualizować, bo zmieniają się chociażby nazwy i struktury tabel. Trzeba to uwzględnić przy konektorach między systemami. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłem w związku z przechodzeniem do najnowszej wersji NAV oraz integracji z systemami BI i CPM są w naszej firmie w pakiecie wdrożeniowym całej aktualizacji. Oczywiście już teraz zachęcam do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby przeprowadzić aktualizację MS NAV do najnowszej wersji z możliwościami, o których opowiadałem przed chwilą.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie www.solemis .com , a chcąc z nami porozmawiać i uzyskać więcej informacji wystarczy wejść w zakładkę kontakt.

Kategorie

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ 58 661-22-22 lub napisz do nas

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Solemis Group Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Kłajpedzkiej 7f informacji handlowo-marketingowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2010 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. *

Please wait...