Platforma Prophix – Konsole Menadżerskie

Podczas szkolenia…

  • poznasz kluczowe wskaźniki wydajności (KPI);
  • zobaczysz jak przypisywać uprawnienia do konsoli;
  • dowiesz się jak projektować układ konsoli;
  • dowiesz się jak zarządzać ulubionymi dokumentami Prophix.