GET BACK – wdrożenie raportowania operacyjnego i zarządczej konsolidacji finansowej

Firma GetBack S.A. jest liderem w branży windykacyjnej. Branża ta nie jest sklasyfikowana w ten sposób wprost w polskim PKD , ale przyjmuje się to jako łatwiejsze określenie specyfiki tej firmy.

Kilka słów o Kliencie

GetBack S.A. jest jedną z polskich spółek zarządzającą wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., a od 2014 r. jest również obecna na rynku wierzytelności w Rumunii (za pośrednictwem spółki GetBack Recovery SRL) i od 2017 r. na rynku bułgarskim (za pośrednictwem spółki GetBack Recovery Bulgaria EOOD) i hiszpańskim.

GetBack S.A. zarządza portfelami wierzytelności ulokowanymi we własnych oraz w zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na podstawie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami uzyskanego w dniu 24 września 2012 r.

Model biznesowy Grupy Kapitałowej GetBack oparty jest na następujących filarach: zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi sekurytyzowane wierzytelności własnych i zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczenie usług związanych z dochodzeniem wierzytelności na zlecenie w imieniu innych podmiotów.

Wdrożenie raportowania operacyjnego i zarządczej konsolidacji finansowej

Nasza firma zaproponowała w ramach wdrożenia 14 modeli raportowo – budżetowych z podziałem na dwie grupy: Wynik – Bilans oraz Operacje/Portfel. Aby wszystko to sprawnie działało wdrożone zostały dwa systemy: TARGIT I PROPHIX. Przedsięwzięcie ogromne, ponieważ GetBack S.A to najdynamiczniej rozwijająca się firma windykacyjna w Polsce. Zysk netto Grupy wzrósł w I półroczu 2015 roku o 215 % do 54 mln PLN. Przychody grupy wzrosły wobec I półrocza 2014 roku o 137 % do 93 mln PLN. Wdrażanie dwóch systemów trwało w sumie ok 5 miesięcy.

Jakie korzyści uzyskał Klient ?
  • konsolidację wyników grupy spółek,
  • wielowymiarowe analizy finansowe i raportowanie wyników poszczególnych spółek, produktów, pracowników z dokładnością do 1 dnia,
  • wielowalutową prezentację danych,
  • archiwizację danych historycznych, do których nie było wcześniej bezpośredniego dostępu,
  • łatwość drążenia z poziomu wskaźników KPI czy wyniku grupy do pojedynczej transakcji.

Oczywiście więcej szczegółów i ważnych informacji znajdą Państwo w zakładce KLIENCI, gdzie krok po kroku opisane jest jak wyglądało wdrożenie.

Zapraszamy do obserwowania naszej firmy !

solemis group
Solemis Group

Twoja firma nieustannie się zmienia, więc narzędzia Twojej firmy powinny zmieniać się razem z nią. Oferujemy wsparcie dla przedsiębiorstw, pomagamy poprawić rentowność i minimalizować ryzyko utraty czasu na powtarzalne zadanie, na których cierpi rozwój. Współpracujemy z dostawcami rozwiązań do budżetowania i nowoczesnego controllingu oraz Business Intelligence, czyli szerokorozumianych analiz i raportowania. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie zarządzania efektywnością i rentownością przedsiębiorstw. Pozwól swojej firmie na rozwinięcie skrzydeł i zaskocz konkurencję już dziś.

 

Zobacz wszystkie artykuły