Webinarium: PLANOWANIE SPRZEDAŻY DLA DYREKTORÓW HANDLOWYCH: Jak skutecznie tworzyć plany i strategię sprzedażową oraz sprawnie nadzorować ich realizację?

Serdecznie zapraszamy na webinarium, które skierowane jest do wszystkich tych, którzy chcą uprościć w swojej firmie planowanie budżetów z opcją różnych scenariuszy, tworzyć plany na podstawie istniejących danych rzeczywistych, budżetowych oraz prognozowanych. Ponadto chcą poprawić jakość i spójność danych oraz znacznie uprościć proces przygotowywania nowego budżetu na każdym poziomie hierarchicznym w organizacji.

Webinarium: PLANOWANIE SPRZEDAŻY DLA DYREKTORÓW HANDLOWYCH: Jak skutecznie tworzyć plany i strategię sprzedażową oraz sprawnie nadzorować ich realizację?

(czas trwania: 60 minut)

 

Serdecznie zapraszamy na webinarium, które skierowane jest do wszystkich tych, którzy chcą tworzyć plany i strategię sprzedażową oraz sprawnie nadzorować ich realizację. Ponadto widzą potencjał w inicjowaniu i podejmowaniu decyzji zmierzających do maksymalizacji wyników sprzedaży przy współpracy z zarządem firmy oraz z innymi działami przedsiębiorstwa. Dodatkowo chcą zarządzać działem handlowym poprzez motywowanie, wyznaczanie celów zespołowych i indywidualnych, zachęcających podwładnych do aktywności.

 

W trakcie webinaru omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Model wielowymiarowy – różne wersje planu sprzedaży.
  • Budowa Procesu planowania sprzedaży.
  • Podział i dystrybucja formatki planowania sprzedaży.
  • Szybka weryfikacja planu sprzedaży.
  • Analiza „What If?” scenariuszy planów sprzedażowych.
  • Dystrybucja raportów, analiz sprzedażowych i odchylenia od planów.