Webinaria

Webinarium pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak radzić sobie z problemami: Scalania danych źródłowych z różnych systemów transakcyjnych (FK, sprzedaż, produkcja itd.); Organizacji prac controlingowych i finansowych w przedsiębiorstwach różnej wielkości; Wyznaczania celów budżetowych, kontroli ich realizacji oraz analizami wariantów decyzyjnych; Raportowania wskaźników finansowych i niefinansowych; Automatyzacji procesów tworzenia raportów i ich dystrybucji. Adresaci webinarium Prezentacja skierowana...
Webinarium o budżetowaniu skierowane do Controllerów, Dyrektorów finansowych i Księgowych szukających odpowiedzi na pytania dotyczące: Zwiększenia dokładności planowania z zachowaniem integralności budżetu; Tworzenia różnych wersji planów i analizy scenariuszy sytuacyjnych; Zarzadzania procesem przebiegu prac związanych z budżetowaniem; Optymalizacji procesu budżetowania; Organizacji dostępu do informacji w trakcie budżetowania; Prognozowania wyników i tworzenia rewizji budżetowych.   W...
Webinarium o raportowaniu  pomoże rozwiązać problemy spotykane w controllingu i finansach: Tworzenia bieżących raportów z wielu różnych źródeł danych; Alokowania kosztów i przychodów wg różnych kluczy; Śledzenia odchyleń od wykonania na wielu poziomach i w wielu wymiarach; Kontroli wskaźników KPI i bieżącej reakcji na ich wyniki; Przygotowywania wielu, różnorodnych raportów i ich precyzyjnej dystrybucji; Kontroli dostępu...
Dzięki temu webinarium poznasz praktyczne przykłady rozwiązań problemów związanych z zarządzaniem projektami: Budżetowaniem zadań i kosztów oraz bieżącą kontrolą jej realizacji; Raportowaniem wielowymiarowym kosztów wielu projektów jednocześnie; Zarządzeniem zasobami rzeczowymi i ludzkimi; Analityką finansową wyników portfeli projektów z drążeniem do transakcji; Wskaźnikami efektywności realizacji projektów w trójkącie zakres czas/zasoby. Adresaci webinarium Prezentacja ta skierowana jest do...

Kategorie

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ 58 661-22-22 lub napisz do nas

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Solemis Group Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Kłajpedzkiej 7f informacji handlowo-marketingowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2010 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. *

Please wait...