4 wyzwania związane z zarządzaniem przepływami pieniężnymi (Cash Flow)

Autor

Roman Zleśny

Spis treści

Pierwsze kroki w zarządzaniu przepływami pieniężnymi

Obliczenie Cash Flow i opracowanie prognozy to tylko pierwsze kroki. Musisz inwestować czas i wysiłek w ciągłe zarządzanie przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej i aktualizowanie prognozy. Chociaż są to niezbędne kroki, wciąż wiążą się z nimi pewne wyzwania.

  1. Trudność z prognozowaniem wydatków. Zarówno duże, jak i małe firmy mogą mieć trudności z prognozowaniem wydatków. W przypadku dużych firm zespoły księgowe mogą mieć trudności z zestawieniem wszystkich wskaźników wymaganych do obliczenia operacyjnych przepływów pieniężnych. Mniejsze firmy mogą nie mieć wystarczających zasobów, aby poświęcić czas na śledzenie i obliczanie przepływów pieniężnych firmy.
  2. Nieoczekiwane transakcje. Cały czas pojawiają się nieoczekiwane wydatki.  Śledzenie tych nieoczekiwanych zdarzeń we wszystkich działach może być czasochłonne i trudne.
  3. Niedokładne prognozy. Prognozowanie przepływów pieniężnych z działalności biznesowej zależy od dokładnego prognozowania zamkniętych transakcji i stabilności przychodów. Przeliczone prognozy mogą zniekształcać prognozy zdolności wydawania pieniędzy.
  4. Ciągłe aktualizacje danych. Twoja firma prawdopodobnie codziennie wydaje mniejsze lub większe środki pieniężne. Aby uzyskać dokładne prognozowanie przepływów pieniężnych, musisz śledzić każdą transakcję. Może to być zniechęcające, żmudne i czasochłonne zadanie, dlatego zespoły księgowe często pozostawiają to niezrealizowane lub nie aktualizują regularnie prognozy.

Wiele firm ma trudności z dokładnym prognozowaniem przepływów pieniężnych z działalności gospodarczej, zwłaszcza gdy robi to ręcznie za pomocą programu Excel. Istnieje jednak inna opcja, która może poprawić dokładność prognoz przepływów pieniężnych i odciążyć odpowiedzialność: automatyzacja .

Automatyzacja zarządzania przepływami pieniężnymi w firmie

Jeśli jesteś przytłoczony myślą o zarządzaniu własnym przepływem pieniężnym firmy, nie martw się. Dostawcy oprogramowania opracowali rozwiązania księgowe w celu automatyzacji zarządzania przepływami pieniężnymi, ułatwiając proces firmom dowolnej wielkości. Rozwiązania te gromadzą i śledzą wszystkie odpowiednie punkty danych i kompilują te dane w dokładne i automatycznie aktualizowane prognozy.

Rozwiązania takie jak Prophix, usprawniają cały proces zarządzania przepływami pieniężnymi, umożliwiając powrót do regularnych operacji biznesowych i obowiązków. Każda przychodząca lub wychodząca kwota z Twojej firmy może być automatycznie śledzona za pomocą tego rozwiązania, przy niewielkim wysiłku ze strony zespołów księgowych.

Automatyzacja zarządzania przepływami pieniężnymi i prognozowania operacyjnego może poprawić sposób planowania działalności, zrozumieć wskaźniki biznesowe i zmaksymalizować wydajność operacyjną. Jednak ważne jest, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie do przyjęcia. Oceniając różne rozwiązania, należy wziąć pod uwagę, w jaki sposób każda z opcji ułatwi zarządzanie przepływami pieniężnymi. Dzięki lepszemu zarządzaniu i dokładniejszym prognozom przepływów pieniężnych Twoja firma może podejmować świadome decyzje, które znacznie poprawią wyniki finansowe.

źródło: https://blog.prophix.com/how-to-calculate-and-forecast-your-business-cash-flow/

Roman Zleśny - Wiceprezes Solemis

Roman Zleśny

Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający
W Solemis Group odpowiada za bieżące zarządzanie firmą, rozwój kadr i relacje ze strategicznymi dostawcami. Jest pasjonatem zarządzania przez cele i realizuje tę pasję w zarządzaniu firmą. Ekspert w zakresie...