Business Intelligence: zamiast wróżenia – analiza danych

Skuteczne zarządzanie firmą jest podstawą nie tylko jej sukcesu rynkowego, ale w ogóle podstawą istnienia przy dzisiejszej globalizacji gospodarki, a jednocześnie globalizacji konkurencji rynkowej. Podstawą skutecznego zarządzania jest natomiast jasne określenie celów i podporządkowania codziennego działania firmy jak najlepszej ich realizacji. Cele i procedury działania to – mówiąc w uproszczeniu – tzw. model biznesowy firmy.

 

Zarządzać można tylko przyszłością, więc dla każdego menedżera najważniejsze jest by jak najwcześniej mieć informacje o wszelkich możliwych zmianach – wewnątrz firmy i w jej otoczeniu. 

Z artykułu dowiesz się …

  • czym jest cykl OODA,
  • jak działają narzędzia ‘agenci powiadamiania’ i ‘agenci przewidywania’,
  • na czym polega automatyczne wyszukiwanie prawidłowości,
  • jak przedsiębiorstwo może skutecznie działać w zmiennym otoczeniu.