Business Intelligence: zamiast wróżenia – analiza danych

 Skuteczne zarządzanie firmą jest podstawą nie tylko jej sukcesu rynkowego, ale w ogóle podstawą istnienia przy dzisiejszej globalizacji gospodarki, a jednocześnie globalizacji konkurencji rynkowej. Podstawą skutecznego zarządzania jest natomiast jasne określenie celów i podporządkowania codziennego działania firmy jak najlepszej ich realizacji. Cele i procedury działania to – mówiąc w uproszczeniu – tzw. model biznesowy firmy.

Liczba istotnych czynników i ich skomplikowany wpływ na złożone procesy biznesowe powoduje, że menedżerowie, którzy polegają na tradycyjnym podejmowaniu decyzji – bez wspomagania narzędziami Business Intelligence – skazani są – w dłuższej perspektywie – na porażkę. 

Z artykułu „Business Intelligence: zamiast wróżenia – analiza danych” dowiesz się …
  • czym jest cykl OODA,
  • jak działają narzędzia ‘agenci powiadamiania’ i ‘agenci przewidywania’,
  • na czym polega automatyczne wyszukiwanie prawidłowości,
  • jak przedsiębiorstwo może skutecznie działać w zmiennym otoczeniu.

Zapraszamy do lektury!