Elastyczne analizy biznesowe

Po co nam analizy biznesowe i rozwiązania BI?

Analizy biznesowe dopasowane do Twoich potrzeb

Klasyczne raporty i analizy biznesowe, w przeciwieństwie do tych generowanych przez systemy Business Intelligence, poza pokazaniem – często z opóźnieniem – wycinka informacji o firmie, zamiast rozjaśniać czasami wręcz zaciemniają obraz. Nie dają odpowiedzi na kluczowe pytania w sposób szybki i precyzyjny. Żeby dowiedzieć się co ważnego dzieje się w firmie musimy przebrnąć przez dziesiątki tabel i analiz. Z braku czasu i wystarczających danych niestety nie dowiadujemy się o zagrożeniach i szansach lub dowiadujemy się o wiele za późno. W konsekwencji kierownictwo firmy więcej czasu spędza na „gaszeniu pożarów” niż na kreatywnym i konstruktywnym działaniu w celu rozwoju przedsiębiorstwa.

Rozwiązania BI dzięki temu, że zawierają aktualne dane przetworzone na informacje zrozumiałe dla menedżerów, natychmiast informują o zagrożeniach jak np. przekroczeniu ustalonych wskaźników, zmianie trendów, nadużyciach itd. Wbudowane narzędzia analityczne pozwalają na szybkie przejście z poziomu alertu biznesowego do głębszej analizy z wielu perspektyw a wręcz do szczegółów transakcji. Dzięki interakcyjnym porównaniom pozwalają na wnioskowanie o przyczynach zagrożeń lub szans i podjęcie decyzji, które zapobiegną stratom lub wykorzystają szanse. Systemy Business Intelligence pozwalają na łatwe łączenie danych z wielu źródeł np. systemów ERP, CRM, arkuszy Excel czy Internetu. Możemy przez to uzyskać odpowiedzi na ważne pytania dotyczące różnych aspektów działalności np. czy sprzedaż naszych produktów na danym rynku jest dobrze odbierana w mediach społecznościowych; z czego wynika zwiększona ilość reklamacji określonego produktu, dlaczego pogorszyły się zyski w oddziałach itp. Dzięki temu menedżerowie firmy mogą przewidywać zagrożenia i im przeciwdziałać, oszczędzając firmie kosztów błędnych decyzji i usuwania spowodowanych nimi szkód.

ZALETY NASZYCH ROZWIĄZAŃ

Analizy biznesowe na najwyższym poziomie!

DOSTĘPNOŚĆ ANALIZ

Dostęp do analiz aktualnych danych przed podjęciem decyzji jest kluczowym czynnikiem niezbędnym do właściwej oceny sytuacji. Proponowane rozwiązania działają na dowolnych urządzeniach oraz automatycznie dostarczają wymagane informacje.

WIEDZA O FIRMIE

Przy często zmieniających się kadrach nowi menedżerowie muszą jak najszybciej zdobyć wiedzę nt. zagadnień, za które odpowiadają. Jest to niemożliwe bez dobrych narzędzi analitycznych i raportowych z możliwością samodzielnego odkrywania i drążenia danych.

LEPSZE DECYZJE

Aby podejmować trafne decyzje niezbędne informacje muszą trafiać do właściwych osób we właściwym czasie i formie. Systemy analityczne BI dają taką możliwość każdej osobie w przedsiębiorstwie, szczególnie jeśli mają funkcje wspomagania podejmowania decyzji.

ZADOWOLENIE ZARZĄDU

Największym beneficjentem rozwiązań analitycznych BI jest Zarząd firmy, który ma w ten sposób bezpośredni wgląd do analiz i raportów. Nie dają tego klasyczne systemy ERP, CRM które nie są dostosowane do ich potrzeb.

Jakie Obszary Obejmujemy

w zakresie Business Intelligence

KOKPITY MENEDŻERSKIE

Kluczowe informacje o najważniejszych wskaźnikach efektywności i bieżące analizy dostępne są natychmiast po wejściu do systemu lub specjalnych panelach informacyjnych.

INTERAKTYWNE ANALIZY

Połączenie wielu analiz i raportów na jednym ekranie i ich interakcja ze sobą z pomocą myszki pozwala na bardzo szybkie i intuicyjne odkrywanie zależności, szans i zagrożeń.

WIZUALIZACJA DANYCH

Każda osoba ma własny sposób postrzegania i rozumienia świata. Wizualizacje danych dopasowane do osobowości pozwalają uniknąć nieporozumień w interpretacji wyników.

ODKRYWANIE DANYCH

W systemach ERP, CRM, arkuszach kalkulacyjnych itp. zgromadzone są ogromne ilości informacji nt. naszych firm, dostawców i klientów. Narzędzia do odkrywania informacji dają nam do nich szybki dostęp.

INTEGRACJA DANYCH

Integracja danych z wielu źródeł t.j. systemów ERP, CRM, Sklepów i stron internetowych pozwala na szybkie wyszukiwanie wzajemnych korelacji i uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, o których byśmy może nie pomyśleli. 

CZYSZCZENIE DANYCH

Błędne dane generują błędne decyzje. Błędy wprowadzane są przez ludzi, połączenia z innymi systemami itd. Systemy BI pozwalają te błędy i różnice wykryć i automatycznie usuwać.

Oferowane systemy Business Intelligence

Jesteśmy wieloletnim Partnerem i dystrybutorem światowych dostawców systemów IT i posiadamy certyfikowanych specjalistów dedykowanych do ich wdrożeń i obsługi. Wybierz logo żeby zobaczyć więcej
Systemy Business Intelligence

Nowoczesny system BI do samodzielnego tworzenia analiz, pulpitów menedżerskich i raportów z dowolnych źródeł danych. Dostarcza podstaw informacyjnych do podejmowania decyzji biznesowych, wspiera prace kontrolingowo-analityczne, zarządzanie ryzykiem i prognozowanie wyników. Korzysta z najnowocześniejszej technologii zarówno in-memory jak i hurtowni danych. Twórz analizy biznesowe łatwiej niż dotychczas!

analizy biznesowe

Narzędzie klasy Bussiness Intelligence (BI), umożliwiające wykorzystanie zaawansowanej analityki do pomiaru efektywności każdego biznesu. Dzięki łączeniu nieograniczonej ilości źródeł danych, łatwości tworzenia raportów oraz KPI oraz jednemu „źródle prawdy”, zaawansowana analityka jest dostępna jak nigdy dotąd. 

co mówią nasi klienci

  • “Przekonaliśmy się, że dużo szybciej, łatwiej i efektywniej analizy robi się w specjalizowanym narzędziu jakim jest TARGIT. Najważniejszym efektem wdrożenia systemu jest nasze wewnętrzne przekonanie, że system TARGIT jest zdecydowanym usprawnieniem przepływu informacji w firmie oraz wygospodarowaniem czasu na naprawdę kreatywną pracę – analizowanie wyników, badania scenariuszy i podejmowanie decyzji”

    Piotr Śledź
    Prezes Zarządu, IT.integro Sp. z o.o.
  • “Dzięki systemowi TARGIT oszczędzamy czas i mamy stały dostęp do generowanych na bieżąco najistotniejszych wskaźników biznesowych naszej firmy. Zawsze aktualne i na czas raporty, analizy danych, pozwalają na szybsze podejmowanie trafnych decyzji zwiększających efektywność działania firmy i zadowolenie klientów. Zyskaliśmy przede wszystkim czas na myślenie jak lepiej prowadzić nasz biznes”

    Mirosław Leszczyński
    Prezes, John Deere Polska Sp. z o.o.

PARTNER BIZNESOWY

blank