MICROSOFT DYNAMICS 365 I PROPHIX

Zwiększ wydajność finansową i zautomatyzuj budżetowanie

obejrzyj DEMO naszego rozwiązania

M I C R O S O F T   D Y N A M I C S   365  +  P R O P H I X

=

Z A A W A N S O W A N A   A U T O M A T Y Z A C J A   F I N A N S O W A   
i   R O Z W Ó J   D Z I A Ł A L N O Ś C I 

 

Microsoft Dynamics Business Central i Microsoft Dynamics for Finance and Operations to nowoczesne rozwiązania do planowania zasobów przedsiębiorstwa, które zostały zaprojektowane w celu usprawnienia procesów finansowych, podejmowania mądrzejszych decyzji i przyspieszenia rozwoju firmy.

Rozwiązania te pomagają zwiększyć widoczność finansową poprzez przyspieszenie zamknięcia finansowego, wykres wyników finansowych w czasie rzeczywistym i poprawę dokładności prognoz. Prophix rozszerza rozwiązania Microsoft Dynamics 365 o Corporate Performance Management, umożliwiając klientom budżetowanie, planowanie i raportowanie automatycznie szybciej i wydajniej niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Microsoft Dynamics 365 z Prophix pozwala:

  • Tworzyć intuicyjne modele finansowe i operacyjne, aby wspierać ewoluującą strategię między podmiotami gospodarczymi
  • Zautomatyzować proces budżetowania, zmniejszając ryzyko i usprawniając współpracę w organizacji
  • Tworzyć prognozy dla wielu podmiotów, jednostek biznesowych, działów i regionów z jednego źródła prawdy
  • Przyspieszyć i zmniejszyć ryzyko związane z zamknięciami finansowymi, audytami wewnętrznymi, uzgadnianiem kont i nie tylko
  • Skrócić czas gromadzenia danych i skoncentrowania się na wspieraniu strategicznych decyzji opartych na danych
  • Kontynuuować korzystanie z Prophix podczas migracji ze starszych rozwiązań Microsoft ERP do Microsoft Dynamics Business Central lub Microsoft Dynamics for Finance and Operations

 

Używasz GP, SL, AX lub NAV?

Bez obaw, Prophix obsługuje wszystkie produkty Microsoft ERP: GP, SL, AX i NAV. Gdy zrobisz kolejny krok w Microsoft Dynamics Business Central lub Microsoft Dynamics for Finance and Operations, Prophix będzie kontynuował pracę i dodawał wartość przed, podczas i po migracji.