MICROSOFT DYNAMICS 365 I PROPHIX

Zwiększ wydajność finansową i zautomatyzuj budżetowanie

 

 

w kilka minut zobaczysz jak działa system

obejrzyj demo naszego rozwiązania

M I C R O S O F T   D Y N A M I C S   365  +  P R O P H I X

=

Z A A W A N S O W A N A   A U T O M A T Y Z A C J A   F I N A N S O W A   
i   R O Z W Ó J   D Z I A Ł A L N O Ś C I 

 

Microsoft Dynamics Business Central i Microsoft Dynamics for Finance and Operations to nowoczesne rozwiązania do planowania zasobów przedsiębiorstwa, które zostały zaprojektowane w celu usprawnienia procesów finansowych, podejmowania mądrzejszych decyzji i przyspieszenia rozwoju firmy.

Rozwiązania te pomagają zwiększyć widoczność finansową poprzez przyspieszenie zamknięcia finansowego, wykres wyników finansowych w czasie rzeczywistym i poprawę dokładności prognoz. Prophix rozszerza rozwiązania Microsoft Dynamics 365 o Corporate Performance Management, umożliwiając klientom budżetowanie, planowanie i raportowanie automatycznie szybciej i wydajniej niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Microsoft Dynamics 365 z Prophix pozwala:

 • Tworzyć intuicyjne modele finansowe i operacyjne, aby wspierać ewoluującą strategię między podmiotami gospodarczymi
 • Zautomatyzować proces budżetowania, zmniejszając ryzyko i usprawniając współpracę w organizacji
 • Tworzyć prognozy dla wielu podmiotów, jednostek biznesowych, działów i regionów z jednego źródła prawdy
 • Przyspieszyć i zmniejszyć ryzyko związane z zamknięciami finansowymi, audytami wewnętrznymi, uzgadnianiem kont i nie tylko
 • Skrócić czas gromadzenia danych i skoncentrowania się na wspieraniu strategicznych decyzji opartych na danych
 • Kontynuuować korzystanie z Prophix podczas migracji ze starszych rozwiązań Microsoft ERP do Microsoft Dynamics Business Central lub Microsoft Dynamics for Finance and Operations

 

Używasz GP, SL, AX lub NAV?

Bez obaw, Prophix obsługuje wszystkie produkty Microsoft ERP: GP, SL, AX i NAV. Gdy zrobisz kolejny krok w Microsoft Dynamics Business Central lub Microsoft Dynamics for Finance and Operations, Prophix będzie kontynuował pracę i dodawał wartość przed, podczas i po migracji.

blank
blank
blank
blank

Przedstawiamy Prophix for Microsoft 365

Prophix na platformę Microsoft 365 wykorzystuje moc technologii chmury, aby jak najlepiej wykorzystać dane, dzięki czemu możesz podejmować szybsze i bardziej świadome decyzje, gdzie i kiedy chcesz. Pracuj bardziej ekologicznie na różnych platformach, korzystając z możliwości wyboru i elastyczności, które zapewnia Prophix, oraz zwiększ szybkość i wydajność oprogramowania do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa.

blank

 

 • Bezproblemowa integracja danych Prophix z elementami platformy Microsoft 365
 • Poprawia efektywność planowania
 • Dodatkowa elastyczność w manipulowaniu danymi i wnoszeniu wkładu do budżetów w programie Prophix i Excel
 • Możliwość dodawani interaktywnych danyvh Prophix do prezentacji PowerPoint
 • Rozszerza i przyspiesza dystrybucję raportów

Prophix Contributor

Prophix Contributor został zbudowany z myślą o arkuszach kalkulacyjnych i użytkownikach niefinansowych, takich jak liderzy sprzedaży, dyrektorzy marketingu i zarządzanie operacjami, aby usprawnić współpracę, skrócić cykle budżetowe i zmniejszyć złożoność związaną z używaniem samych arkuszy kalkulacyjnych. Wykorzystując Microsoft Excel, okazjonalni współpracownicy mogą bezproblemowo dostarczać swoje dane wejściowe do budżetów i planów opartych na Prophix. Łącząc scentralizowane dane i możliwości automatyzacji w Prophix z łatwością i wygodą gromadzenia danych w Excelu, Prophix Contributor zmieni sposób, w jaki będzie odbywało się budżetowanie, planowanie i raportowanie.

blank
blank

Prophix Analyzer

Czy potrzebujesz przeprowadzać szczegółową analizę i manipulować danymi poza Prophix? Prophix Analyzer umożliwia bezpieczne przeglądanie i manipulowanie danymi w czasie rzeczywistym za pomocą programu Excel. Prophix Analyzer utrzymuje łącze z powrotem do danych Prophix, dzięki czemu można pobierać najnowsze dane planowania do dalszej analizy, wykorzystywać istniejące modele i logikę programu Excel, korzystać z ulubionych narzędzi programu Excel, a następnie łatwo wprowadzać wszelkie zmiany danych, aby zapisać je z powrotem w modelu Prophix dając Ci pełną kontrolę i elastyczność.

Prophix dla Microsoft 365 PowerPoint

Witamy w „Cyfrowym pokoju konferencyjnym” z Prophix for Microsoft 365 PowerPoint. Pozwala na osadzenie cennych danych z Prophix bezpośrednio na slajdach PowerPoint. Dzięki tej elastyczności możesz tworzyć dynamiczne i interaktywne prezentacje, które naprawdę zmieniają zwykłe ramy. Zamiast wracać do pytania związanego z przychodami, po prostu przejdź do odpowiedzi w programie PowerPoint. Masz pytanie dotyczące wydatków? Po prostu przejdź do faktury. Gdy podczas spotkań pojawią się pytania, możesz szybko analizować lub zagłębiać się w dane bez konieczności opuszczania programu PowerPoint. Oszczędź czas, usprawnij współpracę i przyspiesz proces podejmowania decyzji dzięki Prophix for Microsoft 365 PowerPoint.

blank

Dzięki Prophix for Microsoft 365 masz swobodę i elastyczność w planowaniu. Bezproblemowa integracja z platformą Microsoft 365 ułatwia pobieranie najnowszych danych, a możliwości przepływu pracy i automatyzacji firmy Prophix pomogą budżetować, planować i raportować szybciej i dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej.

MICROSOFT DYNAMICS W MIĘDZYNARODOWEJ SIECI HOTELI

Poznaj korzyści, jakie udało się uzyskać